Suat Tore
World of Traveller

AKP Kazandı, Turizmciler Kaybetti (25.07.2007)

Mart 24th 2010 in Türkçe yazıları

Suat Töre

HEPİMİZİN merakla beklediği seçimler yapıldı ve sonuçta AKP kazandı.
Her yıl ülkemize giren dövizin üçte birini kazandıran, 40 kadar sektörün lokomotivi olan, ülke istihdamında en önemli rolü üstlenen, ülke olarak girmek istediğimiz AB’ye çoktan girmiş olan turizmcilerimiz bu seçimlerde ne yazık ki kaybeden grubu oluşturdu.
Aslında turizmcilerimiz bu seçimlere girmeden kaybeden grubtaydı. Seçimlere katılan partiler turizm sektöründen meydanlarda hiç söz etmedi. Turizmciler arasından aday gösterilen sadece iki isim vardı, onlar da seçilemeyecek sıradaydılar ve seçilemediler de.
Tek başına hükümeti tekrar kuracak olan AKP’nin seçim beyannamesinde Turizm Ekonomi bölümünde yalnızca şu satırlar ile yer almıştı;
– Turizm geliri 40 milyar dolara yaklaşmış, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefliyoruz.
– 2023 Turizm Strateji Belgesi’ni onaylayarak yürürlüğe koyduk. Turizmi çeşitlendiren ve yeni modellerin devreye girmesini sağlayan bu strateji sonucunda, 2023 yılına yönelik hedefimiz 65 milyon turist ve yıllık 85 milyar ABD Doları gelirdir.
– 2008 yılı başndan itibaren turizm sektöründe uygulanan KDV oranını yüzde 18’den yüzde 8’e indireceğiz.
– Strateji ve master planlar kapsamında, sektör temsilcileriyle güçlü bir iletişim ve işbirliği içinde hareket edeceğiz.
– Turizm sektöründe bütün aktörleri aynı şemsiyenin altına toplayacak bir hukuki düzenleme yapacağız. Böylece, bu önemli sektörde daha etkin bir organizasyon yapısı içinde politika geliştirme ve uygulama imkânı oluşturacağız.
– İç turizmin geliştirilmesi ve turizmin olumlu etkilerinden vatandaşlarımızın da yararlanmalarını sağlamak amacıyla tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesine öncelik vereceğiz. Kitle turizminin yanı sıra, diğer turizm türlerinin de geliştirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasında olacaktır.
– Turizm ihtisas fuarlarına önceki yıllara kıyasla daha yüksek oranda katılım gösterecek, ülkelerin yapılarına göre farklılaştırılmış reklam kampanyaları geliştireceğiz. Güncel gelişmeler ışığında, tanıtım ve pazarlama alanında yeni teknolojilerin kullanımını yaygınlaştıracağız.
– Kırsal alanda aile işletmeciliğini güçlendirici, girişimciliği artırıcı, mevcut ürün desenimizi katma değeri yüksek ürünlere dönüştürücü, turizm, el sanatları ve çevre gibi tarım dışı faaliyetleri de destekleyici programları yaygınlaştıracağız. Bu çerçevede, kırsal kesimde yaşayan vatandaşımızın, kendi yöresinde özellik arzeden ürünler ile el sanatları, turizm vb. alanlarda sunacakları projeleri, Kırsal Kalkınma Kurumu aracılığıyla proje tutarının yüzde 50 ile 90 arasında bir hibe oranı ile destekleyeceğiz.
– Doğa ve kültürel turizm potansiyeli bulunan yörelerimizde turizmin altyapısını geliştirerek, bu konulardaki özel kesim yatırımcıları destekleyeceğiz.
– Üretimden pazarlamaya, ticaretten, turizme birçok alanda faaliyette bulunun küçük esnaf ve sanatkârımızın birleşmelerine veya ortak girişimlerine özel destek programları uygulanacaktır.
– Başta metropoller, gelişme potansiyeli yüksek cazibe merkezleri ve çevreleri olmak üzere bütün ülke sathının yerleşim, sanayi, turizm, tarım, orman ve koruma alanlarını bir bütün olarak ele alan yaklaşımlar benimsenecektir.
– Avrupa ülkeleri ile mukayese edildiğinde, önemli üstünlüklerimizden biri olan biyolojik çeşitliliğimizi koruyucu tedbirleri sürdüreceğiz. İnsanımızın bu zenginliklerden daha fazla yararlanması için eko-turizm ve eko-tarım uygulamalarını yaygınlaştıracağız.
– İpek Yolu üzerinde bulunan han ve kervansaraylara, otel, restoran, dinlenme tesisi ve hediyelik eşya satış merkezi gibi fonksiyonlar verilerek tarihi ipek yolu bölgesi turizm merkezi haline getirilecektir.
Sonuçta seçimi AKP kazandı bakalım turizmcilerin beklentileri ne ölçüde ele alınacak.

E-mail:[email protected]

(25.07.2007)
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Bu hafta yine Refet Kayakıran’ın mailini köşemize alıyoruz.

AŞAĞIDA arşivde duran “Eksi Kırk Derecede Kuş Gribi” yazısının üstünden tam bir yıl geçmiş ama bu sefer aynı Moskova’da bahar var…

Previous Entry

GEÇEN hafta AKP’nin galip çıktığı seçim için yayınladığı beyannamedeki Turizm bölümünü konu etmiştik. Bu hafta turizmcilerin bize gelen maille ile beklentilerini aktaracağız.

Next Entry