Suat Tore
World of Traveller

İnsan Neslinin Devamı İçin Kararı Biz Vereceğiz (I) (04.07.2007)

Mart 24th 2010 in Türkçe yazıları

Suat Töre

SEYAHAT sırasında köşemiz yine Tema duyurularının; TEMA Vakfı; Tarım, Çevre ve Orman ile Enerji Bakanları’nın biraraya gelerek ortak eylem planı oluşturmasının olumlu bir gelişme olduğunu değerlendirmektedir. Ancak bu planda sivil toplum kuruluşlarının görüş ve çözüm önerileri de mutlaka yer almalıdır. Kaybedecek vakit yoktur. Karar vericilerin bu konuda sürdürülecek mücadeleyi kağıt üzerinde değil, bizzat uygulayarak gerçekleştirmesi gerekliliği kamuoyunun beklentisidir. Kararı bizim neslimiz alacaktır, ama bu karar bizden sonraki tüm insan neslinin devamlılığını belirleyecektir.
Toprak Yoksa Hayat Yok… El Koyun; Türkiye Çöl Olmasın!..
TEMA Vakfı, “Türkiye Çöl Olmasın!” sloganıyla başladığı ve “Toprak Yoksa Hayat Yok. El Koyun!” mesajıyla devam eden mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. Ülke genelinde başta halkımız, kurum ve kuruluşlar olmak üzere 300.000’ni aşkın TEMA Gönüllüsü ve Temsilcisi ile gerçekleştirilen çalışmalar, küresel ısınmanın etkilerinin azaltılması için ülkemizin yaptığı çalışmalara katkı sağlamaya devam edecektir.
TEMA Vakfı Birleşmiş Milletler tarafından Çöller ve Çölleşme Yılı olarak ilan edilen 2006 yılında “Toprak Yoksa Hayat Yok…. Toprak Yoksa Ekmek Yok… Soruna El Koyun” sloganıyla bir kırsal kalkınma seferberliği başlattı. 2007 yılında da devam eden kampanya ile 10 köyde daha topraklarımızı verimli kılacak, küresel ısınmanın etkilerini azaltmaya katkı sağlayacak 10 kırsal kalkınma projesi uygulanacak. Ülker Gıda; Kırklareli, Evyap; Erzurum, halkımız da Ardahan’a El Koydu. 5 köy daha el konulmasını bekliyor.
Verimli topraklarımız gidiyor. Biraz dikkatli düşününce sonuç çok açık: toprak yoksa ekmek yok, toprak yoksa süt yok, toprak yoksa su yok, toprak yoksa hayat yok… El koymazsanız 30 yıl sonra el koyacak toprağımız kalmayacak. Daha fazla bilgi ve katılım yöntemleri için; www.elkoyun.com adresine başvurulabilir.
1988 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Dünya Meteoroloji Örgütü’nün desteğiyle kurulan “Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)” insan kaynaklı iklim değişikliği riskinin anlaşılması konusuna ilişkin bilimsel, teknik ve sosyo-ekonomik bilgilerin değerlendirilmesi amacına yöneliktir. Panel, 1990, 1996 ve 2001 yıllarında üç tane geniş çaplı değerlendirme raporu yayınlamıştır. Bu değerlendirme raporlarının yanında, özel raporlar da hazırlamakta ve teknik çalışmalar da yapmaktadır.
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin yapmış olduğu tüm bu çalışmalar, uluslararası politika ve iklim değişikliği hakkındaki müzakerelerde yol gösterici rehberler olarak kullanılmaktadır.
Toprakta Karbon Tutulması
Dünya toprakları içerdiği 1550 Petagram organik (1 Petagram =1 milyar ton) ve 750 Petagram inorganik karbonla yerküredeki 5 karbon havuzu içinde okyanuslar ve jeolojik havuzun ardından üçüncü sırayı alır.
Topraktaki karbon havuzu büyük ve değişken bir stok olduğundan topraktaki karbon bağlama potansiyelinin alan kullanımı ve yönetimine bağlı değişimlerinin belirlenmesi önemli bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. Topraktaki yaşam (biota) için birincil enerji kaynağı ve besin olan toprak karbon havuzu, topraktaki biyolojik aktivitenin devamlılığını da sağlar.
e-mail:[email protected]

(04.07.2007)
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GEÇEN hafta yazımızda niye milletvekili adayları arasında turizmci yok, sektör turizme sahip çıkmazsa turizm fuarlarındaki kahvehane sohbetlerinde yine turizmi kurtarıp dururuz diye yazmıştık. Konuya duyarlı turizmcilerimizden Deniz Tüfekçi hemen bir mail atıp turizmciler ne duymak ister? Çözüm istedikleri temel sorunları nelerdir? başlıkları ile önerilerini bize iletmiş.

Previous Entry

Tema duyurularına devam ediyoruz:

SERA GAZLARI:
Karbondioksit: Fosil yakıtların (petrol ve türevleri, kömürlerin ve doğal gazın) sanayide kullanılması sonucunda oluşarak atmosfere karışmaktadır.

Next Entry