Suat Tore
World of Traveller

TYD’nin Araştırması-1- (27.01.2010)

Nisan 1st 2010 in Türkçe yazıları

Suat Töre

ÖZELLİKLE Avrupa ülkelerine gittiğimizde kaldığımız otellere ödediğimiz paraları ve ülkemizdeki tesislerle mukayeseni bu köşede çok sık yazdık. 2-3 yıldızlı otellerimizin bile Londra’da, Paris’te, Roma’da… vd. birçok Avrupa şehrinde 4 yıldız verilen otellerden bile donanım, kalite ve servis olarak çok daha üstün olduğunu vurguladık. Hele bu otellerdeki konaklamalarımızın faturalarını öderken hep içimiz acıdı, otellerimizin ne kadar ucuz pazarlandığını üzülerek yazıp durduk.
Geçen hafta Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği –TYD- konaklama sektörümüzdeki tesislerin durumunu bu yönüyle araştıran bir çalışmayı gönderdi. Bu hafta bizde bu araştırmayı köşemize aldık.
“T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2008 sonu itibariyle uluslararası standartlara sahip işletme belgeli yatak kapasitemiz 567.000 ‘dir. Ayrıca yatırım belgeli 40.000 civarında yatağın da fiilen işletmede olduğu tahmin edilmektedir.
Konaklama sektöründeki yatak kapasitemizin yaş dağılımını saptamak amacıyla, işletme belgesi olan yatak sayısını baz alarak yıllara göre dağılımını inceledik. Bunun için 5 yıllık dönemler itibariyle 2008’den geriye doğru gittik.

İşletme Belgesi
Olan Yatak Sayısı % Pay
1983’e kadar 66.000 11,6
1984-1988 56.000 9,9
1989-1993 113.000 19,9
1994-1998 79.000 13,9
1999-2003 107.000 18,9
2004-2008 146.000 25,8
TOPLAM 567.000 100,0

Bilindiği üzere, 1983 yılına kadar olan dönem Türk turizminin emekleme çağıdır. Turist sayısı ve turizm gelirinin düşüklüğü, turizm yatırımlarının da düşük seyretmesine neden olmuştur.
1980-85 yılları arasında Türk turizminin hukuki ve ekonomik altyapısını oluşturarak geleceğini belirleyen, yatırımları hızlandıran, dünya ile entagrasyonunu sağlayan üç önemli karar alınmıştır.
1980 tarihli “Turizmi Teşvik Çerçeve Kararı”, 1982’de çıkartılan 2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” ve 1985 yılında turizmin “kalkınmada özel önem taşıyan sektör” kapsamına alınması, turizm yatırımlarında, etkileri 1990’ların ortasına kadar devam eden bir hızlanmaya neden olmuştur.
Yatırımcılarımıza sağlanan destekler ile, 1984-1988 yılları arasında 56.000, 1989-1993 yılları arasında da 113.000 yeni yatak inşa edilmiştir.
Sektöre sağlanan desteklerin yavaşlaması, ekonomimizde yaşanan 1994 döviz krizi ve daha sonra Asya ve Rusya’da görülen ekonomik krizler 1994-1998 yılları arasında yatırım eğiliminin düşmesine neden olmuştur.”
1990 sonrasındaki gelişimi de haftaya sürdürecegiz.

[email protected]

(27.01.2010)
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

BU hafta seyahatimiz nedeniyle kosemizi dostumuz Deniz Tüfekci’nin gonderdigi maile birakiyoruz.
“Pagan din anlayışı, Kubaba, Kyble, Artemis, Athena, Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık… hatta şamanizmin kalıntıları..

Previous Entry

TÜRKİYE Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) konaklama sektörümüzdeki tesislerin yaş durumunu araştıran çalışmasına devam ediyoruz.
“T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2008 sonu itibariyle uluslararası standartlara sahip işletme belgeli yatak kapasitemiz 567.000 ‘dir. Ayrıca yatırım belgeli 40.000 civarında yatağın da fiilen işletmede olduğu tahmin edilmektedir.

Next Entry