Suat Tore
World of Traveller

TYD’nin Araştırması-2- (03.02.2010)

Nisan 1st 2010 in Türkçe yazıları

Suat Töre

TÜRKİYE Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) konaklama sektörümüzdeki tesislerin yaş durumunu araştıran çalışmasına devam ediyoruz.
“T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2008 sonu itibariyle uluslararası standartlara sahip işletme belgeli yatak kapasitemiz 567.000 ‘dir. Ayrıca yatırım belgeli 40.000 civarında yatağın da fiilen işletmede olduğu tahmin edilmektedir.
Konaklama sektöründeki yatak kapasitemizin yaş dağılımını saptamak amacıyla 1999 yılındaki deprem felaketinin sonrasında Türk turizminin yakaladığı yatırım ivmesi tekrar hareketlenmiştir. Burada Türkiye’de turizmin geleceğine duyulan güven kilit rol oynamaktadır. Diğer sektörlerde elde edilen sermaye, turizm sektörüne yönelmiş ve bugün de devam etmektedir.
1999-2003 yılları arasında 107.000, 2004-2008 yılları arasında ise 146.000 yeni yatak sisteme girmiştir. Konaklama kapasitemizin % 44,7’si 1999-2008 yılları arasındaki 10 yıl içinde inşa edilmiştir.
2008 sonu itibariyle konaklama kapasitemizi oluşturan 567.000 yatağımızın ortalama yaşı ise 13’tür.
TYD’nin araştırması ile ortalama 13 yaşında olan yeni tesislerimize, geçen hafta değindiğimiz Avrupalı’nın ödediği para ile bizim onların çok daha yaşlı tesislerine ödediğimiz paralar arasındaki orantısızlık turizmde çözmemiz gereken en önemli sorunlardan biridir. Bunun için “şu kadar turist geldi, hedefimiz bilmem kaç milyon turist’’ dir şeklindeki beyanlardan çok “turizm gelirini şu kadar artırdık, hedefimiz şu kadar milyar dolardır’’ demeyi öğrenmeliyiz.
Bunun için de yeni turizm ürünleri, yeni turizm çeşitleri, yeni destinasyonlar yaratırken kalite çıtamızı da yükseltmeliyiz. Evet çok yeni, çok modern, içi çok güzel tesislerimiz var. Ya tesislerimizin dışı, çevresi? O tesisimizin bulunduğu destinasyonun turist çekiciliği için yeterliliği?
Bu konularda çözüm üretemezsek yaz aylarında ucuz turist bolluğu yaşar, kış aylarında yıllardır suregeldigi gibi personel cikarir, tesisimizı kapatır kıs uykusuna yatarız.

e-mail:[email protected]

(03.02.2010)
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

ÖZELLİKLE Avrupa ülkelerine gittiğimizde kaldığımız otellere ödediğimiz paraları ve ülkemizdeki tesislerle mukayeseni bu köşede çok sık yazdık. 2-3 yıldızlı otellerimizin bile Londra’da, Paris’te, Roma’da… vd. birçok Avrupa şehrinde 4 yıldız verilen otellerden bile donanım, kalite ve servis olarak çok daha üstün olduğunu vurguladık.

Previous Entry

Asya’nın en önemli turizm etkinliği tartışmasız Asya Turizm Forumu-ATF bu yıl 24-29 Ocak tarihleri arasında Brunei Krallığı’nda gerçekleşti.
Her yıl farklı bir Asya ülkesinde gerçekleşen bu turizm etkinliğinin önemi tüm Asya ülkelerinin Turizm Bakanlarının da katılmasından kaynaklanıyor ve bu ülkelerce büyük ilgiyle takip ediliyor.

Next Entry