Suat Tore
World of Traveller

TYD ‘’Kişibaşı Turizm Giderimiz Artarken, Gelirimiz Azalıyor’’

Ekim 19th 2010 in Türkçe yazıları

Turizm fuarları hızlandı. Fuar izlenimlerimizi köşemizde yazmayı sürdüreceğiz. Ancak bu hafta geçen haftalarda köşemizde uzun uzadıya birkaç hafta üst üste yazdığımız ve ‘’turist sayısını boş verin gelire bakın’’ mealindeki yazılarımıza destekler biçimde bize ulaşan TYD’nin bir araştırmasını köşemize alacağız.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği uyarıyor.’’Yurtdışına çıkan Türk vatandaşı sayısı hızla artarken, buna paralel olarak turizm giderimiz de hızla yükselmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2003 yılında yurtdışına çıkan (Türkiye’de ikamet eden) Türk vatandaşlarının sayısı 3 milyonun biraz üzerindeyken, 2009’da 5,5 milyonu aşmıştır. Turizm giderimiz ise 2003 yılında 2,1 milyar dolardan, 2009’da 4,1 milyar dolara yükselmiştir. 2003-2009 arasındaki kümülatif artış oranı yurtdışına çıkan vatandaş sayısında % 68,8, turizm giderinde % 96,2’dir.

Kişi başı turizm gideri ise 2003 yılında 641 dolar iken, 2009’da 745 dolara yükselmiştir. Türk Lirası’nın değerli olması, yurtdışı seyahatleri cazip hale getirmektedir. Diğer yandan artan rekabet ortamında özellikle Avrupa ülkelerinin turizmde fiyata dayalı politika uygulamaları doğal olarak, Türk vatandaşlarının yurtdışı seyahat isteklerini kamçılamaktadır.

Yurtdışına Çıkan Türk Vatandaşı Turizm Gideri

(bin $)

Kişi Başı Turizm Gideri ($)
2003 3.294.872 2.113.340 641
2004 3.844.494 2.527.390 657
2005 4.124.829 2.870.408 696
2006 4.063.180 2.742.269 675
2007 4.956.069 3.259.625 658
2008 4.892.717 3.506.888 717
2009 5.561.355 4.145.741 745
2003-2009 Değişim % 68,8 % 96,2 % 16,2

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kişi başı turizm giderimizi, yabancı turistten elde edilen kişi başı turizm geliri ile karşılaştırdığımızda ise ilginç bir tablo ile karşılaşmaktayız. Şöyle ki 2003 yılında yurtdışına çıkan TC vatandaşlarının kişi başına harcaması 641 dolar, yabancı turistten elde edilen kişi başı gelir 706 dolar iken, bu tutarlar zaman içerisinde TC vatandaşları için artarken, yabancı turistler için azalmıştır. 2009 yılına geldiğimizde Türklerin yurtdışında harcadığı miktar 745 dolara yükselmiş, yabancıların Türkiye’deki kişi başı harcamaları ise 580 dolara inmiştir. 580 dolara yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’de yaptıkları harcama dahil değildir. Yurtdışında yaşayan Türklerin Türkiye’de yaptıkları kişi başı harcama 2009 yılında 1.158 dolar olup yabancı turistin kişi başı harcamasından çok daha yüksektir.

Yurtdışına Çıkan Türk Vatandaşlarının

Kişi Başı Turizm Gideri ($)

Yabancı Turistten Elde Edilen Kişi Başı Turizm Geliri ($)
2003 641 706
2004 657 705
2005 696 679
2006 675 651
2007 658 608
2008 717 636
2009 745 580
2003-2009 Değişim +  % 16,2 – % 17,8

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı

2003-2009 dönemi içinde Türklerin yurtdışındaki kişi başı turizm harcamaları % 16,2 artarken, yabancıların Türkiye’deki kişi başı turizm harcamaları % 17,8 azalmıştır. 2009 itibariyle yurtdışına çıkan Türklerin kişi başı harcamaları, Türkiye’ye gelen yabancıların kişi başı harcamalarından % 28 daha yüksektir. Bu trend devam ettiğinde Türkiye’nin net turizm geliri düşecek, sektörün ekonomiye net katkısı azalacaktır.

Diğer yandan, yabancı turistten elde edilen kişi başı gelirin düşmesi özellikle her şey dahil sistemiyle çalışan resort otel tarzındaki turizm yatırımlarımızın geleceği bakımından tehlike arz etmekte ve paket fiyatlarda düşüşlere neden olmaktadır. Kişi başı gelirin düşmesiyle azalan kar marjları, halen sahip olduğumuz ve durmaksızın yapmaya devam ettiğimiz yeni ve modern konaklama tesislerimizin, marinalarımızın, golf sahalarımızın ve diğer tüm turizm yatırımlarının ciddi bir bölümünün geri dönüş sürelerini uzatacak ve borç ödeme kabiliyetimizi (yatırım kredisi) azaltacaktır.’’

Yabancı turist sayısında rekorlar kırıyoruz, övünüp duruyoruz. Aynı övünç ü gelirde söyleyebilirmiyiz? Marifet ucuza çok satmak değil, değerine çok satmak olmalı.!
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Geçtiğimiz 1 ay içinde Bangkok’da iki ayrı turizm etkinliği gerçekleşti. Bunlardan ilki genelde Haziran ayı başlarında gerçekleşen ancak gösteriler nedeniyle bu yıl Eylül ayı başına ertelenen TTM- Tayland Travel Mart Plus adlı incoming fuarı, diğeri de IT&CMA adlı bu yıl 18.gerçekleşen Asya Pasifik’in en önemli MICE fuarı idi.

Previous Entry

Turizmci dostumuz Deniz Tüfekçi gönderdiği mail de bizim aylardır ülkemiz için genellediğimiz turist sayısı – gelir / fiyat ikilemini İstanbul için yazmış. Bu hafta köşemizin konuğu Deniz Tüfekçi.

“İstanbul belediye başkanı Sayın Kadir Topbaş geçen hafta bir gazeteye demeç vermiş, İstanbul’ daki otellerde yer yok!!, daha 2-3 sene önce 20 euro’ya oda satanlar şimdi 100-120 euro fiyatla odalarını satıyorlar….”

Next Entry