Suat Tore
World of Traveller

Turizmdeki “cek- cak” lar

Ocak 12th 2011 in Türkçe yazıları

Geçen hafta yılın ilk yazisinda dileklerimizi yazarken “Sadece uzak geleceğe dönük sonu ‘’cek , cak’’ ile biten fiiller değil, ondan daha çok, yakın geçmişe dönük “yaptık, bitirdik, getirdik, kazandık” gibi eylemi sonlandırılmış fiiller duymayı diliyoruz.’’ demistik.

Alınanlar olmus!  Hayatımız boyunca her konuda ve heryerde ve tabii turizmde de ‘’cek ve cakları’’ hep ve çokca duyduk, okuduk, dinledik. Elbette bunların arasında yapıldı, bitti gibi sonucu olumlu duyurulanlar  vardır ama ya sonuçlandırılmıyanlar?

Elimize bir Resort dergisi geçti. İçersinde Ekin grubunun bir araştırması var. Araştırma

2007 yılında Yüksek Planlama Kurulu kararıyla onaylanmış olan eylem planında gerçekleştirilmesi öngörülen 172 eylem planından bugüne kadar 67’sinin gerçekleşmediğini sıralıyor. İşte bunlardan örnekler;

–          Tek tek illerde ve ulusal çapta oluşturulacağı belirtilen ‘Ulusal Turizm Konseyi’ ve İl Turizm Konseyleri’nin hâlâ kurulmamış…

–          Turizm sektörüyle ilgili istatistik, alan araştırmaları ve ölçümleri bünyesinde toplama, işleme ve değerlendirme konularında çalışmalar yapacak Ulusal Turizm Veri Bankası Birimi’nin kurulması 2009’da gerçekleşecekken, hala bekliyoruz.

–            “Ulusal Turizm Belgeleme (Accreditation) Birimi” de 2009 da gerçekleşecekti, henüz hayata geçirilmedi.

–          Yatırım geliştirme ve yönlendirme yasal düzenlemesi 2008’de

–          Firmaların belgelendirilmesi 2009’da

–          Turizm Konseyleri Yasası 2009’da

–          Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda yeni birimler kurulması 2009′ da

–          Kamu ve özel sektör ortak fonu 2008’de

–          Alternatif tanıtım senaryolarının belirlenmesi 2009’da

–          Kalite standartlarının belirlenmesi 2009’da

–          Ulusal Turizm Belgeleme Birimi’nce ortak metot ve ölçü araçlarının belirlenmesi 2009’da

–          Konaklama tesislerinin belgelendirme farklılıklarının giderilmesi 2009’da

–          Turizm sektöründe karar verme mekanizmalarının yeniden tasarlanması 2008’de

–          Turizm Uydu Hesaplarının tutulması 2009’da

–          Kongre turizmi örgütlenmesi 2008’de tamamlanacaktı.

Ne demişler ‘’ bekleyen derviş birgün muradına erermiş’’.!

İnşallah günün birinde bu konular da biter yada hedefler konurken biraz daha ciddiyetle çalışılır da konular ve zamanlamalar da çuvallanmaz.

e-mail:[email protected]
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Yeni yılın bu ilk yazısında eleştiriden çok dileklerimizi köşemize taşıyacagız. Bu köşede her hafta ülkemizin turizm konularını ele alırken, getirdiğimiz eleştirilerde, aslında olmasını arzu ettiklerimizi yazıyor ve bir anlamda dileklerimizi de yazmış oluyoruz.

Previous Entry

Turizm Gazeteci ve Yazarları Derneği (TUYED) yararlı çalışmalarını sürdürüyor. TUYED ‘in araştırmalarına göre, 2011’in temel turizm trendlerinde ”sağlık, etnik, misafirlik, mobilite” kavramları öne çıkacak.

Next Entry