Suat Tore
World of Traveller

“Hükümet Turizmde Vites Küçültüyor”

Nisan 26th 2011 in Türkçe yazıları

Kurucusu olduğumuz TUYED turizm gündemini belirlemeyi sürdürüyor. İşte TUYED’in son araştırması ve yorumları.

‘’AKP’nin seçim beyannamesinde turizm sektörü için vites küçülttüğü belirtiliyor. TUYED Ar-Ge birimi, söz konusu beyannamede anılan 2023 yılı hedeflerini baz alarak bir araştırma yaptı. Beyannamede 2023 için turist sayısı 50 milyon, turizm geliri ise 50 milyar dolar olarak açıklanıyor. Bu hedefler de  Türk turizminde önümüzdeki dönemde bir yavaşlama olacağı anlamına geliyor.

Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) Ar-Ge’nin araştırması, 2023 hedefi olarak anılan rakamların, 2010-2023 arasında turist sayısının yılda ortalama yüzde 4,4, turizm gelirinin ise yüzde 7 büyüyeceğini gösteriyor. Araştırma, AKP döneminde turizmin GSMH içindeki payının da yüzde 5.5’ten 2010’da 4.2’ye, ihracattaki payı ise yüzde 27’den yüzde 18’e gerilediğini ortaya koyuyor.

Araştırmayı değerlendiren TUYED Başkanı Kerem Köfteoğlu, 2000-2010 yıllarında turist sayısı ve turizm gelirinin yılda ortalama yüzde 10,6 oranında arttığına dikkat çekerek, “Söz konusu 10 yıllık süreçte turist sayısı  10,4 milyondan 28,6 milyona, turizm geliri 7,6 milyar dolardan 20,8 milyar dolara yükseldi.  2010 itibariyle turizm gelirinin GSYİH içindeki payı yüzde 2,8 oldu (20,8 milyar dolar/ 736 milyar dolar). AKP’nin seçim beyannamesinde anılan  hedefleri dikkate aldığımızda, bu oranın 2023’te yüzde  2,5’e gerileyeceğini görüyoruz (50 milyar dolar / 2,1 trilyon dolar)” dedi.

Köfteoğlu, söz konusu hedeflerin turizmde ciddi bir vites küçültmeye gidileceğine işaret ettiğini vurguladıktan sonra şunları söylüyor: “2010 itibariyle turizm gelirinin ihracat içindeki payı yüzde  18,2 olarak (20,8 milyar $ / 114 milyar $) gerçekleşti. Oysa, seçim beyannamesinde belirlenen hedeflere baktığımızda, bu oranın 2023’te yüzde  10’a gerileyeceğini (50 milyar $ / 500 milyar $) görüyoruz. Bu da turizmin Türk ekonomisindeki diğer sektörlere göre daha düşük hızla büyüyeceği anlamına geliyor.”

Ortaya çıkan manzaranın, hükümetin sıkça ifade ettiği ‘Türkiye’nin dünya turizminde ilk beş ülke arasına gireceği’ hedefiyle çeliştiğine dikkat çeken Köfteoğlu, “Türkiye’nin turizmde bu denli düşük hedeflerle dünya turizminde ilk beş arasına girmesi mümkün değildir” diye ekliyor.

Turizm Gelirlerinin GSMH ve İhracat İçindeki Payı da Gerileri

Turizm gelirlerinin Turizm gelirlerinin
GSMH içindeki payı (%) İhracat içindeki payı (%)
2000 3,8 27,3
2001 6,9 25,9
2002 6,5 23,5
2003 5,5 27,9
2004 5,2 25,2
2005 5 24,7
2006 4,3 19,8
2007 4,5 17,3
2008 4,2 16,6
2009 4,3 20,8
2010 4,2 18

AB üyeliğinden ümit mi kesildi?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan ‘Türkiye Turizm Stratejisi 2023’ çalışmasında 2023 için 3 senaryo bulunduğunu hatırlatan Köfteoğlu, sözlerini şöyle noktalıyor: “AB ile tam üyeliğin gerçekleşeceğini varsayan birinci senaryoda 2023 için turist sayısı 63 milyon, turizm geliri 86 milyar dolar olarak öngörülmüş.

AB bütünleşmesinin beklenmediği ‘normal eğilimler’ adı verilen ikinci senaryoda turist sayısı 46 milyon, turizm geliri de 50 milyar dolar olarak hedeflenmiş. Üçüncü senaryo ise ‘kriz senaryosu’ olarak adlandırılmış ve 32 milyon turist, 22 milyar dolar gibi çok düşük rakamlar öngörülmüş. Anlaşılan o ki, Hükümet 2023 için Bakanlığın ikinci senaryosunu benimsemiş. Benimsenen senaryo da Hükümetin AB tam üyeliğinden ümidi kestiğini gösteriyor.”

Araştırma gösteriyor ki turizmde vites küçültme ile kişi başı gelirlerin daha da düşmesi kaçınılmaz bir sonuç olacak. Yani turizmde yine fakirleşmeye devam.

e-mail: [email protected]


One comment to...
““Hükümet Turizmde Vites Küçültüyor””

[…] 2000-2010 arasında turist sayısı ve turizm gelirleri yılda ortalama %10.6 artmış. 2010 itibariyle turizm gelirlerinin GSYİH içindeki payı %2.8 iken, seçim beyannamesi ve reklamın söylediğine göre, bu oran 2023′te yani 12 yıl sonra %2.5′e gerileyecek! (https://www.suattore.com/?p=557) […]
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

These three elements are essential for the development of tourism, just as the three elements; accommodation, transportation and agent at the tourism marketing.

Previous Entry

Geçtiğimiz son iki hafta Türki Cumhuriyetlerde gerçekleşen iki önemli turizm fuarına katıldık. Bunlardan ilki Kazakistan Almaty’de gerçekleşen KITF ve diğeri geçen hafta Azerbaycan Bakü’de gerçekleşen AITF turizm fuarları idi.

Next Entry