Suat Tore
World of Traveller

Avrupa Kültür Turizmi Proje Amaç ve Alanları

Ekim 11th 2011 in Türkçe yazıları

Geçen hafta Avrupa’nın kültür turizmi projelerine ağırlık vermek istediğini, bu amaçla Avrupa Komisyonun projeler beklediğini ve TÜRSAB’ın da bu konuda bir dizi toplantı düzenlediğini yazmıştık.

Bu haftada bu projelerin amaçlarını ve beklenen proje aktivite alanlarını yazacağız.

Kültür turizmi pazarında büyümeye yönelik birçok potansiyelin olduğu ve Avrupa Birliği’nin bu alanda ulusal, bölgesel ve yerel politikalara somut bir katkı sağlayacağı inancı çerçevesinde bu projenin genel iki amacı şöyle açıklanıyor;

 

 1. Ortak kültürel mirastan faydalanarak Avrupa turizm arzının farklılaşmasına katkıda bulunmak,
 2. Hem kültür turizm ürünlerinin hem de kültür turizmi sektöründeki işletmelerin kümelerine/ağlarına olanak sağlayarak, kültür turizmi sektörünün hem yatay hem de dikey olarak entegre edilmesine katkıda bulunmak.

Bu ana amaçlar doğrultusunda da diğer yan hedefler de;

 • Avrupalı ve üçüncü ülke vatandaşları arasında Avrupa’nın profil ve imajının yüksek kaliteli bir destinasyon olarak kabul edilmesinin desteklemesi,
 • Avrupa kültür turizmi ürünlerine odaklanarak kültür turizmi alanında milletler üstü işbirliğinin güçlendirilmesi,
 • Kültür Turizmi Rotalarının tedarik zincirinde yer alan kültür ve turizm KOBİ’leri/kuruluşları/Sivil toplum kuruşları/ağlarının dikey entegrasyonunun sağlanması,
 • Kültür Turizmi Rotaları arasında kümelerin oluşmasına ve ortak girişimlerin gelişimine olanak sağlanması,
 • Yerel kültürel mirasın kalkınma için ana gelir kaynağı olduğu destinasyonlarda yerel otoriteler ve işletmelerin Bilgi İletişim Teknolojileri (ICT) uygulamaları ve araçlarından daha iyi bir şekilde yararlanması.
 • Uzak ve az bilinen destinasyonlardaki turizm operatörlerinin ve küçük işletmelerin Avrupa düzeyinde ortak eylemler, ICT araçları, sosyal medya ve ses getiren piyasa stratejileri aracılığı ile yeni insanlara (publics) ulaşmaları için kapasitelerinin güçlendirilmesi,
 • Avrupa (milletler üstü) çapında kültür turizmi ürünlerinin görünürlüğünü arttırmak,
 • Turistik bakış açısıyla kültürel mirastan daha iyi yararlanılması,
 • Avrupa vatandaşlığı, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve uluslararası kültür diyaloğu için bir etken olarak Kültür turizmi rolünün desteklenmesi.

Bu dorultuda beklenen proje alanları da;

 • Televizyon/ medya/sosyal medya kampanyaları,
 • İletişim ve pazarlama amaçları doğrultusunda ICT uygulamaları (turizm danışmaları/hizmetleri, rezervasyon platformlarla birlikte interaktif haritalar)
 • Tüketici odaklı web portalları.
 • Çalıştaylar/konferanslar/farkındalığı artırma etkinlikleri/festivaller/fuarlar
 • Dergiler
 • Turizm ofisleri, seyahat acenteleri, havayolu şirketleri ile tanıtıcı anlaşmalar
 • Yukarıdaki aktiviteleri uygulayabilmek için gerekli görülen diğer tüm faaliyetler (tasarım çalışması, yayınlar, pazarlama stratejileri, piyasa araştırmaları, çalışmalar, değerlendirmeler, hedef rotaların seçimi vb.)

Gibi çok geniş bir alanı kapsıyor. Konu ile ilgili ayrıntılar TÜRSAB veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğünden elde edilebilir.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Avrupada kültür turizmine bakış ülkeler bazında önem kazanıyor ve Avrupalılar bu konuda yeni çalışmalar ile kültür turizmine ağırlık verilmesini istiyorlar.

Previous Entry

Bu hafta son seyahatimizle ilgili bir destinasyon tanıtımını köşemize alıyoruz. Genelde bir eğlence destinasyonu olarak bilinen Tayland’ın Pattaya şehrini son yıllarda çok önem kazanan MICE turizm bakışıyla aktaracağız. Taylandlı turizmciler Bangkok’dan sonra Pattaya’yı da bir MICE şehri yapabilme adına uğraşıyorlar. İşte izlenimlerimiz;

Next Entry