Suat Tore
World of Traveller

Sultanahmet Kongre Merkezi – Sultanahmet Rüyası-1-

Ocak 12th 2012 in Türkçe yazıları

Turizmci dostumuz Deniz Tüfekçi yeni yılin ilk mailini atmış. Aynen köşemize alıyoruz

‘’2015 yılında misafir edeceği turist sayısı 10 milyonun üzerine çıkacağı tahmin edilen İstanbul’un turizmdeki geleceğini planlayarak, dünya turizm potansiyelinin kaymağını   almak isteyen turizmcileri temsilen Türsab heyeti ,geçtiğimiz yaz aylarında  Kültür ve Turizm Bakanı başkanlığındaki heyet ve İstanbul Belediye başkanı ile danışmanlarından oluşan heyet ile bir araya gelip Sultanahmet kongre merkezi projesi hakkında Türsab’ın hazırlamış olduğu sunumu izlediler.

Türsab heyeti, benzer bir çalışmayı örnek göstererek aynı Lütfi Kırdar Kongre merkezinde olduğu gibi, benzer üçlü yapılanma ile Türsab,Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyük Şehir Belediyesi  önderliğinde ,aynen 20 yıl önce olduğu gibi bir konsorsiyum oluşturulup projenin  Türk turizmine kazandırılması hedefleniyordu.

Kongre merkezi neresi olacak?

Türsab’ın hazırladığı sunum Sultanahmet meydanını çevreleyen alan içinde kalan  şimdilerde boşaltılmış olan Adliye binası, onun hemen bitişiğinde yer alan tarihi  Tapu  dairesi binası,hemen yanında yer alan günümüzde Türk &İslam eserleri müzesi olarak kullanılan İbrahim Paşa sarayı ve meydanın güney ucunda, Sphendone duvarları üzerinde yer alan günümüzde Marmara Üniversitesi Rektörlük binası olan  eski Ticari İlimler akademisi binası ve yanında Sultanahmet Meslek Lisesi binası. Birbirlerine bitişik nizamda bir yanda 4 bina, diğer tarafta  ikisi  bitişik toplam 6 binadan oluşan bu projenin  en önemli yanı, tarihi nitelikteki  4 binanın  hiçbirine restorasyon dışında dokunulmaması, meslek lisesi ve Adliye binasının ise rehabilite edilip bazı bölümlerinin yıkılıp yeniden fonksiyona kavuşturma yoluyla turizme kazandırılmasıdır..

Neler yapılacak?

Sultanahmet /Sirkeci ekseninde 2015 yılında faaliyette olacak otellerin toplam yatak sayısı  onbini geçecektir.Sultanahmet meydanına 500 metre yarıçapı içinde yer alan  oteller  kongre merkezinin en büyük şansıdır.Hemen hepsi yürüme mesafesi içinde olan bu yatak potansiyeli ,kongre merkezi projesinin en önemli doğal ayağıdır. Kaldı ki, İstanbulun dünyaca meşhur  Topkapı sarayı,Ayasofya müzesi,Sultanahmet camisi başta olmak üzere en önemli 10 müze ve ören yeri bu bölge içinde yer almakta, Kapalı Çarşı gibi bir başka değer ise projeye doğal bir renk katmaktadır. Yaklaşık toplam 3500 kişinin aynı anda toplantı yapabileceği bir kompleksin en büyük salonu eski adliye binası içinde oluşturulan 1800 kişilik salon ve yine yeniden düzenlenecek olan meslek lisesindeki 1000 kişilik salondu. Projenin bir başka ayağı ise Roma dönemi Hipodrom’unun (At meydanı) güney ucunu oluşturan Sphendone duvarlarının içinin temizlenip, galerilerinin  ve dış duvarlarının aydınlatılması ve etrafında  bu 1850 yıllık yapının gezi yolları ve dinlence alanlarının oluşturulmasıydı.Sultanahmet meydanı paralelinde, İbrahim Paşa sarayının hemen devamında yer alan  porno kelimesine kaynaklık eden, kraliçe Theodora’nın yetiştiği tarihi Pornai(porno )sokağı da bu çalışmalar sırasında restore edilecek binaları ile turizme kazandırılıp  döneminin işlevini yansıtan eserlerin ,hediyelik eşya  satış merkezlerine,lokanta ve eğlence amaçlı kafe,müzikhol,restaurant’a dönüştürülecektir.’’

Deniz Tüfekçi’nin gönderdiği  Yeni yılin ilk mailini haftaya tamamlayacağız.

[email protected]
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Kahinimiz her yıl başı olduğu gibi 2012’nin getireceklerini yine önceden ülkemizden yalnizca bizim köşemiz için iletti.

Previous Entry

Deniz Tüfekçi’nin gönderdiği yeni yılin ilk mailinin devamı şöyle; ’Projede fikir birliği sağlandı. Bundan iki hafta önce , çeşitli bakanlıklarla yapılan görüşmeler tamamlanmış, projenin ayrıntıları, gerekli finans ve hibe yoluyla sağlanacak kaynaklar için fizibilite çalışmaları tamamlanmış olarak üçlü yapı

Next Entry