Suat Tore
World of Traveller

Turizmimiz ne durumda-2-

Ekim 15th 2013 in Türkçe yazıları

Geçen hafta başladığımız 2007 seçimleri öncesi AKP’nin seçim beyannamesinde Turizm Ekonomi bölümündeki turizm vaadlerini ve bugünkü durumunu yazmayı sürdürüyoruz. Parantez içleri yine bizim görüşlerimizdir.

– Turizm ihtisas fuarlarına önceki yıllara kıyasla daha yüksek oranda katılım gösterecek, ülkelerin yapılarına göre farklılaştırılmış reklam kampanyaları geliştireceğiz. Güncel gelişmeler ışığında, tanıtım ve pazarlama alanında yeni teknolojilerin kullanımını yaygınlaştıracağız. ( Maalesef katılınılan fuar sayısı azalıyor, turizm çeşitlerine göre yeni fuarlara pek katılmıyoruz, hatta ayıptır söylemesi çoğundan haberimiz bile yok.. Teknoloji konusunda da daha işin çok başındayız. Sektörün temel kuruluşları önce bir web sayfalarını yapsınlar da..! )

– Kırsal alanda aile işletmeciliğini güçlendirici, girişimciliği artırıcı, mevcut ürün desenimizi katma değeri yüksek ürünlere dönüştürücü, turizm, el sanatları ve çevre gibi tarım dışı faaliyetleri de destekleyici programları yaygınlaştıracağız. Bu çerçevede, kırsal kesimde yaşayan vatandaşımızın, kendi yöresinde özellik arzeden ürünler ile el sanatları, turizm v.b. alanlarda sunacakları projeleri, Kırsal Kalkınma Kurumu aracılığıyla proje tutarının % 50 ile 90 arasında bir hibe oranı ile destekleyeceğiz. ( Böyle projeler yapıldıysa duyurusu yapılamıyor demektir. Neler yapıldı, bildirilse de öğrensek ! Sözü edilen Kalkınma Ajansları, KOSGEB … ise, onlardan kimler, nasıl faydalanıyor acaba ? )

– Doğa ve kültürel turizm potansiyeli bulunan yörelerimizde turizmin altyapısını geliştirerek, bu konulardaki özel kesim yatırımcıları destekleyeceğiz. ( Bu da beyannamede yazılı kalmış bir vaadden öteye geçmedi, ne yazık ki.)

– Üretimden pazarlamaya, ticaretten, turizme birçok alanda faaliyette bulunun küçük esnaf ve sanatkarımızın birleşmelerine veya ortak girişimlerine özel destek programları uygulanacaktır. ( Küçük esnaf ve sanatcılarımızın, geleneksel sanatlarımızın hali ortada !)

– Başta metropoller, gelişme potansiyeli yüksek cazibe merkezleri ve çevreleri olmak üzere bütün ülke sathının yerleşim, sanayi, turizm, tarım, orman ve koruma alanlarını bir bütün olarak ele alan yaklaşımlar benimsenecektir. ( Doğa’yı, yeşili yok edip, AVM ve konut yapmada üstümüze yok elbette)

– Avrupa ülkeleri ile mukayese edildiğinde, önemli üstünlüklerimizden biri olan biyolojik çeşitliliğimizi koruyucu tedbirleri sürdüreceğiz. İnsanımızın bu zenginliklerden daha fazla yararlanması için Eko-turizm ve Eko-tarım uygulamalarını yaygınlaştıracağız. ( Birkaç münferit özel teşebbüs dışında bir genel uygulama doğrusu duymadık !)

– İpek Yolu üzerinde bulunan han ve kervansaraylara, otel, restoran, dinlenme tesisi ve hediyelik eşya satış merkezi gibi fonksiyonlar verilerek tarihi ipek yolu bölgesi turizm merkezi haline getirilecektir. ( Bu beyannamedeki sonuncu vaad idi. Herhalde daha buraya sıra gelmedi.!)

O yazımızda ‘’sonuçta seçimi AKP kazandı bakalım turizmcilerin beklentileri ne ölçüde ele alınacak.’’ demiştik. Ama beyannamede söz edilen az sayıdaki maddeler bile turizmimizin hala hep tekrarladığımız ‘’Üvey evlat’’ konumundan çıkamadığını göstermiyor mu?

Dünya ülkeleri turizmi ekonomide en önemli sektör olarak görüp politikalar üretirken biz hala daha birleşip bir turizm master planı dahi gerçekleştiremedik. Yıllardır tüm siyasi otoritelerimiz seçim öncesi göstermelik beş on maddelik bir liste yapar ama uygulama pek olmaz. Biz göremedik ama umarız çocuklarımız turizmin üveylikten kurtulduğunu görürler !
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Geçen hafta Antalya’da turizmimiz masaya yatırıldı. ‘Ekmeğini Barıştan Çıkaran Sektör: Turizm’ konulu konferansa eski turizm bakanları da katıldı. Görüş ve eleştirilerini dile getirdiler.

Previous Entry

Turizmin ülkemiz için önemini tekrarlamıyalım. Bütün Dünya ülkeleri artık sayıları her yıl 1 milyarı geçen seyahatseveri kazanmak için inanılmaz bir yarış içinde. Bunun için uluslararası arenalarda giderek artan rekabete katılmak için boy gösteriyor.

Next Entry