Suat Tore
World of Traveller

Kuş Cenneti satılığa çıkar mı?

Mayıs 6th 2014 in Türkçe yazıları

Heryer satılıyor, ormanlar yok ediliyor, tabiatın zenginlikleri kayboluyor, doğa’ya sanki savaş açılmış.İşte son haber de Kuş Cennetinin satılığa çıkarıldığı. Barındırdığı canlılar ve yaşam alanları bakımından Akdeniz’in en önemli sulak alanlardan birisi olarak kabul edilen ve bu yüzden uluslararası koruma altında olan Gediz Deltası ve Kuş Cenneti satılığa çıkarılmış.

Doğa bilimciler Gediz Deltası tuzlu, tatlı ve acı su ekosistemlerini içeren sulak alan özelliği ve canlı çeşitliliği açısından Akdeniz havzasının en önemli sulak alanlarından birisi olduğunu belirtiyorlar. Deltada tepeli pelikan gibi nesli tehlike altında olan 8 kuş türünün de içerisinde yer aldığı 289 farklı kuş türü bulunuyor. Flamingolar için Türkiye’deki en büyük ikinci üreme alanı olan Gediz Deltası’nda endemik türlerle birlikte 300’den fazla bitki türü kaydedilmiş.
Ama artık toprak rantçıları buraya da göz dikmiş.

Oysa sahip olduğu bu zengin biyoçeşitlilik nedeni ile Gediz Deltası, Ramsar ve Bern Sözleşmeleri kapsamında uluslararası koruma altına alınmış ve ulusal mevzuata göre sulak alan ve 1. Derece Doğal Sit Alanı gibi birçok koruma statüsüne sahip. Ancak sahip olduğu tüm bu zenginliğe ve hukuki korumalara rağmen Gediz deltasında 18 bin dönüm arazi, 55 bin metrekare tuz azmağı ve 231 bin metrekarelik tarlanın Özelleştirme İdaresi tarafından satılığa çıkarıldığı açıklanıyor.

Kentleşme politikaları ve yatırımlar nedeni ile yok olma tehditi ile karşı karşıya olan deltada koruma ve restorasyon çalışmaları yapılması gerekirken gerçekleştirilmeye çalışılan bu satış çok tartışılacak. Gediz Deltası’nda herhangi bir yatırım yapmak mevzuata göre mümkün değildi. Yapılacak satış ile kamuya ait bu alanın özel mükiyete geçişini takiben imara açılmasının ve her türlü yatırımının önünün açılmasının hedeflenildiği düşünülüyor.

Göya yatırım yapmak yasak ama doğa düşmanları ‘’Sulak Alanlar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik kapsamında Kontrollü Kullanım Bölgesi tanımı ile Gediz Deltası da dahil olmak üzere tüm sulak alanlarda yatırımların önünün açmak için uğraşıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Doğa Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz ”Doğa Koruma mevzuatının artık neredeyse tümüyle iflas ettiğini görüyoruz. Ramsar Alanı ve 1. Derece Doğal Sit alanında gerçekleşen bu satış deltanın tamamen yatırımlara açılmasının hedeflendiğini gösteriyor. Doğa insanlar da dahil tüm canlıları birbirine bağlayan bir ağ. Gediz yaşamazsa İzmir de yaşamaz. Gediz Deltası’nı ve canlıların yaşam hakkını korumak var iken rant için yok oluşun mazeretlerini yaratanlara, bu yok oluşa sebep olanlara karşı İzmir halkı ile birlikte bilimsel, hukuki ve vicdani tüm demokratik yollarla direneceğiz.” dedi. Bir çok kuruluş ve kişi yapılan bu değişikliğe karşı dava açmak için hazırlanıyor.Umarız geç olmadan bu yanlış karardan dönülür.

Kültürel değerlerimizi, turizm zenginliklerimiz koruyamıyor onları hergeçen gün kaybediyoruz ama doğanın bize bahşettiği zenginlikleri kaybedersek bize ne turist gelir, ne de turizm yapabiliriz. Doğayı korumalıyız, yoksa doğa’nın tokadı acı olur, çok üzülürüz !
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Geçen hafta festivalleri turizm ürünü yapmak çaba ister diye başlamış ve bizim bu konudaki eksikliğimizi yazmıştık. Sonra’da festivaller ülkesi Tayland’ın sulu festivalini yazmaya başlamıştık. İşte devamı;

Previous Entry

Köşemizde kruvaziyer turizmini son olarak 2012 de konu etmişiz. Her yıl yayınlarımızda da haber olarak çok sayıda yazımız çıkar. Şimdi Türsab’ın bu turizm çeşidi ile ilgili raporu yayınlanınca köşemizi yine bu konuya ayırıyoruz.

Next Entry