Suat Tore
World of Traveller

Yurtdışı turizm fuarları

Aralık 10th 2014 in Türkçe yazıları

Bakanlık her sene bir dizi turizm fuarı açıklar.Bunları da yıllardır üç grubta toplar. İlki ‘’Kamu & Özel sektör aracılığı ile iştirak edilecek büyük fuarlar’’, bir diğeri ‘’ Kamu & Özel sektör aracılığı ile iştirak edilecek diğer fuarlar’’ ve son olarak da ‘’ Yurtdışı temsilciliklerimiz aracılığı ile iştirak edilecek fuarlar’’adıyla listelenir.Bu listeleme 2015 yılı içinde yapıldı ve açıklandı. Daha önce de burada yazmıştık, yıllık katıldığımız yurtdışı turizm fuarı sayımız 150’lerden 122’lere kadar düşmüş.
Birkaç yıl öncesine kadar sayısı 6 olan büyük fuarlar adlı ilk gruba Dubai-ATM’in de katılımı ile sayı 7 ye yükselmiş. Çok güzel de büyük fuar nasıl oluyor o pek belli değil. Hani yıllar önceki katılımcı sayısı, işgal ettiği alanın büyüklüğü ya da sadece o ülkeden gelen turist sayısı ile büyüklük belirleniyor ise unutulmamalıdır ki devir değişiyor, fuarlar da önemini kaybediyor ve küçülüyor. Bunların nedenleri bellidir; internet ile hızla büyüyen online pazarlar, ekonomik nedenler ile azalan katılımcı sayısı ve küçülen alanlar. Bu büyük fuarlar grubundaki ilk örneğimiz  BIT-Milano’dur. Bu fuar artık neredeyse bitti. Yani BIT, bitti ! İtalyan pazarının hali bellidir, Bakanlığımızın kiraladığı alan 200 m2dir. BIT neden büyük fuarlar sınıfındadır?  Oysa diğer fuarlar arasında yer alan örneğin Stutgart – CMT, 350m2 dir. Bunun gibi alan olarak büyüyen çok sayıda fuarımız vardır.1000m2’yi aşan bir diğer Moskova fuarı ITM , haklı olarak büyüyen Belgrad fuarı gibi.Bu fuarlar küçük müdür?
Bir diğer grubumuzda ‘’ yurtdışı temsilciliklerimiz aracılığı ile iştirak edilecek fuarlar’’.Yani bu fuarlara özel sektörün katılması yasak mıdır ya da özel sektör bu fuarlara itibar etmez mi ? Bu da yanlış bir sınıflamadır, çünkü bu fuarlara da yasak getirilemez ve esasen birçoğuna da özel sektör davet edilir, onlarda bu fuarlarda yer alır!
Bir diğer yanlışımız da pazarların önemine göre kiralanan alanlar konusudur.
Yıllar önce iptal edilen Mısır’daki bir fuara, üstüste birkaç yıl bütçeden pay ayrılıp ciddi büyüklükte stand alanı ayrılmasını hatırladık yine !
Katılınacak yeni pazarlar, yeni fuarlar, stand alanları nasıl belirleniyor bilinmez ama amaç ticari olmayıp sadece tanıtım dahi olsa iyi araştırılması gerekli bir konudur. Tasarruf iyidir, para ziyan edilmemelidir. Fuar sayısının azaltılması değil aksine küçük alanlarla da olsa daha çok fuara aynı yada daha az bütçe ile katılınmalıdır. Ekonomik krize giren başta orta Avrupa ülkeleri olmak üzere ekonomik ve siyasi ilşkilere bağlı olarak, ülkelerde daha küçük alanlar ile bütçeden yapılan tasarruflar diğer ya da yeni fuarlara ayrılmalıdır. Örnek:  UITT-Kiev’e katılırken bu yıl  yapılıp yapılmayacağı belli olmayan ikinci Kiev fuarı UITM’e yada Odesa fuarlarına neden katılınılır?  Macaristan-Utazas’a 150m2 ayrılırken Japonya’da yada Brezilada gerçekleşecek Lüks turizm fuarları niye hiç düşünülmez?
Lüks turizmde çığır açan eski ILTM’cilerin başlattığı Pure Life’dan haberdarmiyiz? Bangkok’da, Şanghay’da, Delhi’de gerçekleşen Asya Pasifik’in diğer etkin MICE fuarlarından, her yıl Asya’nın bir başka ülkesinde gerçekleşen ATF’den, Londra Spa fuarlarını biliyormuyuz? Geçenlerde yazdık; THY’nin uçtuğu FIT-Arjantin’e 50m2 lik stand ile katılırken, daha henüz uçak koyamadığımız Meksika  FITA  fuarına 80m2 lik stand ile katılmak ne derece doğrudur? Kaç Meksikalı, ABD ya da İspanya üstünden ülkemize gelecek ? 3bin mi?
THY’nin Afrika’da uçtuğu destinasyon sayısı 40’ı geçti. Afrika’dan haberimiz var mı? THY ile ortak etkinliklere katılınamaz mı? Arusha’daki Karibu turizm fuarını duyduk mu ya da ATA-Afrika Travel Ass.-nın her yıl farklı ülkede gerçekşetirdiği genel kurulları biliyormuyuz? Örnekler uzatılır da uzatılır.

Tanıtım için fuarlara katılmak gerekir, tanıtım bir kez yapılıp sonra unutulacak bir pazarlama eylemi değildir. Ancak amaç para ve turist ise tüm sektörün görüşlerini alarak fuarları belirlemek gerekir.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Burada çok yazdık. Biz biribirimizi aşağı çekmek için elimizden geleni arda koymayız.

Previous Entry

Geçen hafta yurtdışında katıldığımız fuarları yazmaya başlamıştık. Bu hafta da devam edelim.

Next Entry