Suat Tore
World of Traveller

Gençlik turizmine bakış -4-

Mart 17th 2015 in Türkçe yazıları

Gençlik turizmini bu hatfa tamamlıyoruz. Genç turistlerin yüzde 67’si aile ve arkadaşlarının seyahat kararları konusunda en çok danıştıkları kaynak olduğunu söylüyor. Gençlerin seyahat sırasında ve sonrasında internet kullanımı da çok yoğun: Yüzde 56’sı seyahat ile ilgili değerlendirmelerini online mecralarda paylaşıyor. Gençlerin yüzde 43’ü her 5 dakikada bir cep telefonlarını kullanıyor.

Dünyadaki genç turistlerin seyahat etmekteki en önemli amaçları ‘yerel’i tanımayı istemek. Gençlerin yüzde 55’i seyahat etme isteğini yerel insanlarla tanışmak olarak belirtiyor. Gençlerin yüzde 46’sı gittiği yerdeki günlük hayatı deneyimlemek, yüzde 43’ü de yerle ilgili bilgilerini artırmak amacıyla seyahat ettiğini dile getiriyor. Genç turistler, seyahat etmeyi yalnızca hayatın farklı alanlarında deneyim kazanmak olarak değil, bu kazandığı deneyimleri sosyo-ekonomik hayatlarında kullanabilmek yolunda bir araç olarak algılıyor. Küresel genç turistlerin özellikleri şöyle öne çıkıyor:

 

 • Genç turistler çoğu zaman ortalama turistten daha çok harcıyor, bunun nedeni daha uzun süre seyahatte kalabilmeleri.
 • Genç turistlerin çoğu gittikleri bir ülkeyi tekrar seyahat etme veya tavsiye etme eğilimi taşıyor.
 • Gençlik turizminin dünya turizminin büyüme motorlarından biri olması bekleniyor. Çünkü yüksek gelir grubuna mensup Batılı ekonomilerde nüfusun yaşlanması büyük pastada gençlere daha çok yer açılmasına neden olacak.
 • Genç turistler yeni destinasyonları keşfetmeye daha açık.
 • Genç turistler üzerinde siyasi, toplumsal olayların ya da doğal afetlerin caydırıcı etkisi daha düşük.
 • Genç turistler teknolojiyle içiçe yaşıyor. Deneyimlerini de internet üzerinden paylaştıkları için daha çok kişiye ulaşma anlamında en etkili yaş grubu olarak değerlendiriliyor.

Gençlere yönelik kampları, okul gezileri, yurt dışı yaz okulları gibi turizm organizasyonları düzenleyen firmalar bu faaliyetlerin turizm kapsamına girdiğini kabul etmedikleri için TÜRSAB acentesi olmayı kabul etmiyor. Bu tür firmaların veya kişilerin yaptıkları kaçak ve yetersiz işler nedeniyle her yıl binlerce genç ve ebeveyn sıkıntı yaşayabiliyor. Gençlere yönelik denetimsiz, kalitesiz ve yetersiz turizm faaliyetleri nedeniyle Türk turizmi de hasar alıyor.

Özel okullar, öğrencilerine yönelik düzenledikleri tur, gezi faaliyetlerinin turizm kapsamına girip girmediği konusunda yeterli bilgi sahibi olmadığı için çoğunlukla bu tür gezileri okul yönetimleri ve idareciler düzenliyor. Bu da okul yöneticilerinin acente gibi çalışıp otel, ulaşım, konaklama, transfer hizmetlerini bizzat kendilerinin vermesine neden oluyor. Gençlere yönelik denetimsiz ve kalitesiz bu tür faaliyetler Türk turizmine ve gençliğine önemli zararlar verebiliyor.

Gençlere yönelik turizm tesislerinin sayısının ve kalitesinin azlığı, bu konuda gereken adımların yeterince atılmamış olması, gençlik turizmine yönelik teşviklerin verilmemiş olması, gençlik turizmi yapan acenteleri büyüklere yönelik tesislere yönlendiriyor. Bu durum maliyetleri yükseltirken, bu tür faaliyet yapan acentelerin de şevkini kırıyor. Tesis azlığından oluşan yüksek maliyetler de gençlerin turizm faaliyetlerine katılmasını engelliyor.

18 yaş ve altı gençlere yönelik turizm faaliyetlerinin belli kurallar çerçevesine oturtulmamış olması ve bu durumun denetimsiz şekilde yürütülmesi gençler açısından risk içeriyor. Hem güvenlik hem de turizm faaliyetlerine katılımın önünde engel olarak duran kuralsızlık sektöre büyük zarar veriyor. Bu tür faaliyetlere özel kalifiye personelin olmaması da hizmet sektörünün gelişmesine mani oluyor.

TÜRSAB olarak Türkiye’de gençlik turizminin gelişmesi için çalışmalar yapılıyor. Üzerinde çalışılan projeler şöyle:

 • Türkiye’ye yeni gençlik turizmi tesisleri kazandırılması için çalışılacak.
 • Gençlik turizmi ile ilgili kamuoyu bilgilendirilecek ve teşvik edilecek.
 • Türkiye’de gençlik turizmine yönelik etkinlikler uluslar arası platformlarda tanıtılacak.
 • Gençlik turizmine yönelik personel yetiştirilecek.
 • Avrupa Gençlik Başkenti projesinin Türkiye’ye getirilmesi için çalışılacak.
 • Gençlik turizmi yapan seyahat acentesi kriterleri oluşturulacak.requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Gençlik turizmine devam ediyoruz. Yurt dışı yaz okulu veya yaz kampı olarak bilinen faaliyetler de gençlik turizminin bir türü.

Previous Entry

Türkiye’de son yıllarda önem kazanan bir turizm çeşidi var. Spor turizmi.

Next Entry