Suat Tore
World of Traveller

Spor Turizmi -1-

Mart 24th 2015 in Türkçe yazıları

Türkiye’de son yıllarda önem kazanan bir turizm çeşidi var. Spor turizmi. Spor karşılaşmaları nedeniyle ülkemize gelen çok sayıda yabancı turist ile birlikte farklı şehirlerimizdeki karşılaşma ve turnuvaları izlemek üzere seyahat eden yerli turistlerimiz de spor turizminin oluşmasına yardımcı oldu.
Dünya’da yalnızca spor karşılaşmalarını öne alarak sportif turlar düzenleyen turizm acentaları var. Bu köşede bu konuda çok yazdık. Kulüplerin kendi spor karşılaşmalarına iki, üç günde şehir tanıtım gezisi ekleyerek paket tur yapan çok sayıda sportif marka var. Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool gibi kulüplerin standlarını yurtdışı fuarlarda sık sık görürüz. Bakalım Türkiye’de öncülüğü hangi kulübümüz alacak.

TÜRSAB önceki yıl başladığı turizm çeşitlerimizi ele alan raporlarına bir yenisini ekledi.Bu hafta da spor turizmini köşemize alacağız.

***

SPOR TURİZMİ NEDİR: Spor turizmi, sportif faaliyetler amacıyla seyahat edenlerin oluşturduğu turizm çeşidi olarak tanımlanıyor. Bazı kesimler spor turizmini sadece aktif olarak spor yapan kişiler kapsamında değerlendirirken, bazıları da yapılan sporu seyretmek için seyahat edenleri de kapsama dahil ediyor.

TÜRSAB’ın Spor Turizmi Raporu’nda yalnızca spor yapan kişilerin seyahatleriyle oluşan ekonomik büyüklük inceleniyor.

 

DÜNYADAKİ BÜYÜKLÜĞÜ 180 MİLYAR DOLAR: Dünyada turizm sektörü 2014 yılında toplam 1.2 trilyon dolar büyüklüğe dayandı. Sportif faaliyet seyretmek için seyahat edenlerin de dahil edilmesi halinde spor turizmi yaklaşık 180 milyar dolarlık bir büyüklüğe işaret ediyor.

Küresel turizmin yıllık büyüme oranı yüzde 4-5 seviyelerinde seyrederken, spor turizminin yıllık büyüme oranının yaklaşık yüzde 14 olduğu hesaplanıyor. Yine uluslararası verilerden yola çıkarak kabul gören ortalamalara göre, spor turisti normal bir turist harcamasının yaklaşık 2 katını gerçekleştiriyor.

 

SON 8 YILDA 13 MİLYON KİŞİ ‘SPOR’UN PEŞİNDEN YURT DIŞINA ÇIKTI: Son 8 yılda dünyada 90 milyon kişi Olimpiyatlar, Dünya Kupası gibi büyük spor etkinlikleri için seyahat etti ve bu etkinlikleri yerinde izledi. Bunların 13 milyonunu bu spor etkinliklerini izlemek için yurt dışına çıkanlar oluşturdu. Sporun peşinden yurt dışına gidenlerin bu ülkelerde yaptığı harcama da 10 milyar doları buldu.

 

SPOR ETKİNLİKLERİNE GÖRE DÜNYA ENDEKSİNDE 14’ÜNCÜ SIRADAYIZ: Türkiye, dünyada küresel veya bölgesel spor etkinlikleri endeksinde 14’üncü sırada yer alıyor. 2007 yılından bu yana yapılan ve 2018 yılına kadar yapılması planlanan etkinliklerin baz alındığı endeksin hesaplanmasında etkinliklerin ekonomik ve medyatik etkilerinin yanı sıra spor endüstrisinin uzmanlarının söz konusu ülkelerle ilgili görüşleri de dikkate alınıyor. Her sene programa eklenen spor etkinliklerine göre düzenli olarak yenilenen endekste Rusya değişmez bir şekilde ilk sırada yer alırken, Türkiye de son 2 senedir yerini muhafaza ediyor.

Buna ek olarak, Türkiye, etkinlik sayısı bakımından 18’inci sırada yer alıyor. Ancak bu etkinliklerin yarattığı etikler dikkate alındığında endekste 4 sıra birdan atlayarak 14’üncülüğe yerleşiyor.

 

TABLO 1: TÜRKİYE’DE SON 8 YILDA 14 BÜYÜK ETKİNLİK DÜZENLENDİ

 

Sıra Ülke Etkinlik sayısı Puan
1 Rusya 35 47.287
2 Kanada 44 40.593
3 İngiltere 26 38.467
4 Çin 31 35.013
5 ABD 36 30.505
14 Türkiye 14 16.468

Kaynak: Global Sports Nations Index, Sportcal.

 

SPOR İÇİN GELENLERİN ORANI YÜZDE 1.5 SEVİYESİNDE: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2008 yılına kadar ‘sportif faaliyetler için gelenler’i verilerinde ayrı bir kalem olarak gösteriyor. Buna göre 2003 yılında Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 16.3 milyon kişi iken, bunun yüzde 0.96’sı spor amaçlı ziyaretçilerden oluşuyor. Bu da yaklaşık 150 bin kişi anlamına geliyor. 2008 yılında bu rakam yüzde 1.03’e ulaşmış durumda. Bugün TÜİK, spor, eğitim ve kültür amacıyla gelenleri aynı kalem içinde gösterse de sektörde yaygın kanı spor amaçlı gelen turistin toplam turiste oranın yüzde 1.5 olduğu yönünde. 2014 yılı sonu itibarıyla Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 36.8 milyona ulaştı. Bu da, spor turizmi çerçevesinde gelenlerin sayısının 552 bini aştığını ortaya koyuyor.

 

TABLO 2: 552 BİN YABANCI ‘SPOR’A GELİYOR

 

Yıl Toplam turist sayısı Sportif faaliyet amacıyla gelen turist sayısı Sportif amaçla gelenlerin toplamdaki payı (%)
2003 16.302.053

 

156.499 0.96
2008 30.979.979

 

319.093 1.03
2012 36.776.645

 

551.649 1.5
2014 36.837.900 552.568 1.4

 

Haftaya devam edeceğiz.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Gençlik turizmini bu hatfa tamamlıyoruz. Genç turistlerin yüzde 67’si aile ve arkadaşlarının seyahat kararları konusunda en çok danıştıkları kaynak olduğunu söylüyor.

Previous Entry

Son yıllarda giderek ülkemizde de önem kazanan spor turizmi konusunda TÜRSAB’ın Spor Turizmi Raporu’nu sürdürüyoruz.

Next Entry