Suat Tore
World of Traveller

Turizme verilecek destek -2-

Nisan 28th 2015 in Türkçe yazıları

Rusya pazarındaki olumsuz gelişmelerden etkilenen tur operatörü ve acentalar için Kültür ve Turizm Bakanlığı destek programını raporlayan TÜRSAB’ın destek raporunu aktarmayı sürdürüyoruz.

 

BÖLÜM 2: DESTEK VERİLECEK 13 ÜLKENİN TÜRKİYE TURİZMİNDEKİ YERİ

 

ÜÇ TURİSTTEN BİRİ BU ÜLKELERDEN GELİYOR: Bu yıl nisan ve mayıs ayında yakıt desteği verilen 13 ülkenin payının gelen turist sayısı içindeki payına bakıldığında yıllar itibarıyla nasıl bir artış trendinin yaşandığı da ortaya çıkıyor. 2000 yılında Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 10 milyon 428 bin iken söz konusu 13 ülkeden gelenlerin sayısı 1 milyon 764 bin idi. Yani 13 ülkenin toplam turist içinde payı yüzde 9.5 düzeyindeydi.  2014 yılı sonunda ise Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 36 milyon 837 bin kişi iken, 13 ülkeden gelenlerin rakamı 10 milyon 441 oldu. Yani gelen turistin yüzde yüzde 28’i destek verilecek olan bu 13 ülkeden geldi. Bu da neredeyse üç turistten birinin destek kapsamındaki 13 ülkeden olduğu anlamına geliyor.

Söz konusu 13 ülke arasında kuşkusuz en büyük öneme sahip olan ise Rusya. Geçen yıl bu bölgeden gelen 10.4 milyon turistin 4.4 milyonu Rusya’dan. Yani Ruslar 13 ülkenin toplam rakamıın yüzde 40’ı oluşturuyor. Rusya’nın ardından Gürcistan, İran ve Azerbaycan da son yıllarda öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor.

 

TABLO 1: 10.4 MİLYON TURİSTİN 4.4 MİLYONU RUSYA’DAN GELİYOR

 

Ülke 2000 2005 2012 2013 2014
Azerbaycan 179.788 411.652 593.238 630.754 657.684
Belarus 9.614 77.183 138.007 200.659 223.975
Ermenistan 17.518 36.648 70.956 73.365 67.198
Gürcistan 179.651 367.338 1.404.882 1.769.447 1.755.289
Kazakistan 38.920 106.196 380.046 425.773 437.971
Kırgızistan 8.751 31.023 42.866 64.905 81.941
Moldova 64.686 91.178 108.032 111.915 132.338
Özbekistan 21.111 24.689 105.976 129.292 143.354
Rusya 676.958 1.864.682 3.599.925 4.269.306 4.479.049
Tacikistan 1.100 6.814 22.823 27.174 34.678
Türkmenistan 10.979 34.282 135.168 148.709 180.395
Ukrayna 174.934 380.397 634.663 756.187 657.051
İran 380.877 957.244 1.186.343 1.196.801 1.590.664
13 ülke toplamı 1.764.887 4.389.326 8.442.925 9.804.287 10.441.587
YABANCI TOPLAMI 10.428.153 21.124.886 31.782.832 34.910.098 36.837.900

 

 

8.6 MİLYAR DOLARLIK PAZAR: Türkiye’nin 2014 yılı toplam turizm geliri 34 milyar 305 milyon dolara ulaştı. Kişi başına turistlerin harcaması ise 828 dolar düzeyinde. Bu rakamlardan hareket edildiğinde 10.4 milyon turistin geldiği 13 ülkeden Türkiye’nin elde ettiği gelir 8.6 milyar doları buluyor. Bu da toplam gelirin dörtte biri anlamına geliyor.Haftaya da sürdüreceğiz.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Özellikle Rusya pazarındaki olumsuz gelişmelerden etkilenen tur operatörü ve acentalar için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geliştirilen destek programını tamamlandı.

Previous Entry

Rusya pazarındaki olumsuz gelişmelerden etkilenen tur operatörü ve acentalar için Kültür ve Turizm Bakanlığı destek programını raporlayan TÜRSAB’ın destek raporunu aktarmayı bu hafta da sürdürüyoruz.

Next Entry