Suat Tore
World of Traveller

Türkiye ‘’Kalp’’i yarı fiyatına onarıyor ! -3-

Haziran 2nd 2015 in Türkçe yazıları

Genel olarak sağlık turizmi denildiğinde 3 çeşit turizmden bahsetmek mümkün:

-Medikal Turizm: Uluslararası hastaların tedavi ve rehabilitasyon amaçlı sağlık kurumlarından hizmet alması şeklinde olan sağlık turizmi çeşidi.

-Termal Turizm ve Medikal SPA: Kaplıca suları veya otelcilik hizmetleriyle birlikte medikal masaj, peloid gibi bazı tamamlayıcı tıp uygulamalarının yapıldığı sağlık turizmi.

-Yaşlı ve Engelli Turizmi: Yaşlı ve engellilerin bakım, rehabilitasyon ve medikal tedavilerinin bir arada olduğu sağlık turizmi türü.

 

GELEN HASTA 6 YILDA 4 KATINA ÇIKTI: Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yurt dışından kamu ve özel hastanelerine tedavi amaçlı gelenlerin sayısı 2008 yılında toplam 74 bin 93 kişiydi. Aradan geçen 6 yılda bu rakam 300 bin seviyesine çıkarak rekor kırdı. Bir başka deyişle, gelen hasta sayısı 6 yılda 4 katına çıktı. Üstelik bu rakam sadece sağlık hizmeti alanlarını kapsıyor. Bu rakama, turistik amaçlı gelip özel hastane ya da sağlık merkezlerinde saç ekimi, estetik müdahale gibi operasyonlar geçirenler de eklendiğinde 2013 itibarıyla 480 bine ulaşıyor.

 

TABLO 1: 2013’TE RESMİ 300 BİN HASTA GELDİ

Yıl Hasta sayısı*
2008 74.093
2009 91.961
2010 109.678
2011 176.000
2012 261.999
2013 300.000

* Hasta sayısı kamu ve özel hastanelerde kayıtlı olarak gelenleri kapsamaktadır. Turistik amaçlı gelip özel hastane ya da sağlık merkezlerinde saç ekimi, estetik müdahale gibi operasyon yaptıranları kapsamamaktadır.

 

ÖZELDE HASTA BAŞI GELİR 12 BİN DOLAR: Türkiye’ye medikal amaçlarla gelen kişilerden elde edilen kişi başı gelire bakıldığında kamu ve özelde farklı rakamlar ortaya çıkıyor. Kamuda ortalama hasta başı gelir 9 bin dolar iken, bu rakam özel sektörde 12 bin dolara yükseliyor. Buna ek olarak, Türkiye’ye gelen turistlerin sağlık amaçlı harcama yapmaları halinde ortaya çıkan gelire bakıldığında da kamuda 2 bin dolar, özel hastanelerde de 4 bin dolar kişi başı gelir hesaplanıyor.

 

TABLO 2: HASTA BAŞI GELİR 2 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR

  Hasta başı gelir ($)
Medikal turizm Kamu 9.000
Özel 12.000
Turistin sağlığı Kamu 2.000
Özel 4.000

* Gelirler, kamu sağlık kuruluşlarında sağlık turizmi ve turistin sağlığı çerçevesinde sunulması planlanan seçilmiş işlemlerin fiyatlarından yararlanılarak ve kamu ile özel sektördeki gelirler göz önünde bulundurularak Sağlık Bakanlığı tarafından ortalama olarak hesaplanmıştır. Haftaya devam edeceğiz.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

‘TÜRSAB tarafından hazırlanan ‘2014 Sağlık Turizmi Raporu’, Türkiye’nin sağlık turizminde geldiği noktayı, başka ülkelerle karşılaştırmalı sağladığı tasarrufu ve hedefleri ortaya koyuyor.

Previous Entry

Antalya’da sağlık arıyorlar. Yurt dışından Türkiye’ye tedavi amaçlı gelenlerin illere göre dağılımına bakıldığında turizm bölgelerinin öne çıktığı görülüyor.

Next Entry