Suat Tore
World of Traveller

Türkiye ‘’Kalp’’i yarı fiyatına onarıyor ! -7-

Haziran 30th 2015 in Türkçe yazıları

TÜRSAB’ın Sağlık Turizmi alanındaki fırsatlar ve öneriler ise şöyle; Sağlık alanında hem nitelikli insan gücü hem de sağlık altyapısı ve teknolojisiyle öne çıkan Türkiye’nin medikal turizmde yerini daha da güçlendirmesi için özellikle tanıtım ve pazarlamaya odaklanması gerekiyor. TÜRSAB bünyesinde faaliyet gösteren 22 İhtisas Komitesi’nden biri olan Sağlık Turizmi Komitesi de bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. Komite, son olarak yüksek sayıda hasta gelen Azerbaycan’ın Sağlık Turizmi Birliği ile işbirliği anlaşması yaptı. İşte Türkiye’nin sağlık turizminde artıları, eksileri ve yapması gerekenler:

GÜÇLÜ YANLAR

·                   Türkiye’nin sağlık alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında sayılması.

·                   Türkiye’de sağlık hizmetleri talebini olumlu yönde etkileyecek çok çeşitli turizm olanaklarının bulunması (kültür turizmi, inanç turizmi, deniz turizmi, doğa turizmi, sağlık-kaplıca turizmi vs.)

·                   Türkiye’nin genel olarak hizmet sektöründe iyi konumda olması ve hizmet sektörünün sağlık turizmine olumlu etkisinin yüksek olması.

·                   Sağlık turizmi hizmetini sunan ilk ülkeler arasında yer alması ve bu konuda deneyim kazanmış olması.

·                   Sağlık hizmetleri satan ileri ülkelere göre sağlık fiyatlarının görece ucuz olması.

·                   Sağlık turizmiyle ilgili çeşitli yasal düzenleme ve devlet desteğinin olması.

ZAYIF YANLAR

·                   Sanayide olduğu gibi, sağlık hizmetlerinde de, genel olarak, üretime odaklanması ve görece pazarlamayı ihmal etmesi.

·                   Destek ve teşviklerde kamu kurumlarının koordine olmaması.

·                   Sağlık turizminin gerektirdiği entegre yaklaşımın (sağlık kuruluşları, turizm kuruluşları, pazarlama kuruluşları, lojistik ve ulaşım kuruluşları vs.) gerçekleşmesine götürecek “işbirliği-ortaklık kültürünün” zayıf olması.

·                   Sağlık turizmi yönetimi için ulusal bir stratejinin net olmaması.

·                   Hastanelerin, özellikle devlet hastanelerinin, önemli bir kısmının sağlık turizmi hizmeti sunmaya hazır olmaması.

·                   Mevcut durumda, katma değeri yüksek “sağlık turizminden” (sağlık hizmetini almak üzere bir plan dâhilinde ülkemize gelenler) daha çok katma değeri düşük “turistin sağlığı” (turistik amaçlar ile ülkemize gelenlerin karşılaştıkları acil sorunları gidermek üzere aldıkları sağlık hizmeti) hizmetinin ağır basması.

·                   Ulusal ölçekte sağlık turizmi alanındaki hareketliliği kayıt altına alacak ve denetleyecek kapsamlı sistem ve süreçlerin geliştirilerek işlerlik kazandırılmamış olması.

·                   Sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığı ile veri ve bilgi paylaşımında istenilen özen, hız ve işbirliği içerisinde olmaması.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Dünya ile karşılaştırmalar; Türkiye, dünyanın en çok rağbet gören sağlık turizmi destinasyonlarının başında geliyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri sağladığı yüzde 50-60 oranındaki tasarruf. JCI akreditasyonu olan hastaneler baz alınarak yapılan fiyat karşılaştırmasında tasarruf açıkça ortaya çıkıyor. Örneğin bir kalp by-pass ameliyatı olmanın maliyeti Türkiye’de 8 bin 500 dolarla 21 bin dolar arasındayken, bu rakam […]

Previous Entry

Turizmi devlet politikası haline getirelim.

Next Entry