Suat Tore
World of Traveller

Turiste güven sağlamak

Ağustos 25th 2015 in Türkçe yazıları

“Thailand Tourism Situation Update on 24 August 2015” Bu Tayland Turizm Bakanlığı,  TAT’ın son Bangkok bomba olayından sonra tüm Dünya basınına  hergün gönderdiği duyuru. Olayın olduğu 17 Ağustos’dan bu yana aksatmadan hergün…
Biz böyle PR bilmeyiz. Bizde turizmi etkileyen hergün birşeyler olur ama  Bakanlık’dan duyuru falan gelmez, gönderilmez. Diyeceksiniz ki ne bekliyorsun ? Doğru, bir mailine bile yanıt alamadıktan sonra ne bekleyebiliriz ! İşte bu yüzden bize iyi turist ve dolar geliyor !!!

******

Macera olsun diye 263 Milyar dolar-7-

TÜRSAB Doğa ve Macera Turizmi Raporunu tamamlıyoruz.

KORUMA KÜLTÜRÜ GELİŞTİRİLMELİ: Türkiye’nin doğa ve macera turizmini geliştirebilmesi için ulusal bir doğa ve macera turizmi stratejisinin geliştirilmesi, yasal düzenlemelerin ve mevzuatların tamamlanması gerekiyor. Doğal kaynakların bilinirliğinin artırılması ve sürdürülebilirlik ve koruma kültürünün benimsenmesi üzerine çalışmalar yapılmalı. Bu kültürün gelişmesi ancak yerel halkın sisteme dahil edilmesiyle mümkün. Yerelde korunmayan bir doğanın dışarıdan tedbir alınarak korunması imkansız. Bu nedenle, yerel halkın içinde bulunduğu ve farkında olmadığı ve haliyle korumada hevesli olmadığı doğa ve kültüre bakış açısını ekonomik fayda sağlayarak değiştirmek gerek. Sürdürülebilir turizm sadece turizm politikaları ile değil, ekonomi, tarım, ormancılık, hayvancılık, eğitim ve göç politikaları ile de ilgili.

RUSYA VE GÜRCİSTAN REKABETİ: Türkiye’nin Akdeniz çanağındaki rakipleri ekolojik turizm stratejileriyle rekabet avantajı yaşarken, doğu da da Rusya ve Gürcistan son dönemde doğa ve macera turizminde atağa geçmiş 2 ülke. Bu rekabette öne çıkmak için doğa ve macera turizmi trendinin gerisinde kalmamak gerekiyor.

BÖLÜM 3: TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ

GÜÇLÜ YÖNLER:

 • 4 saatlik uçuş ile dünya nüfusunun yüzde 40’ına ulaşılır olmamız
 • Doğamızın nispeten bakir ve yıpranmamış olması
 • Kültürlerimizin nispeten yerel ve çeşitli olması, geleneklerin ve yaşam tarzlarının devam ediyor olması
 • Doğa turları ve sporları için her çeşit coğrafi ve iklim çeşitliliğe sahip olmamız
 • Dünya turizm pazarında bilinir ve güçlü bir marka olmamız
 • Altyapı maliyetlerinin diğer turizm çeşitlerine göre düşük olması
 • Genç nüfusa ve istihdam imkânlarına sahip olmamız
 • Turizmin gelişmiş olması, turizme açık bir millet olmamız ve misafirperver oluşumuz

ZAYIF YÖNLER:

 • Ulusal bir doğa ve macera turizmi stratejimizin olmaması
 • Yasal düzenlemelerin ve mevzuatların eksik ve birbiri ile uyumsuz olması
 • Kurumlararası eşgüdümün olmaması
 • Profesyonel ve uzman işgücünün eksikliği
 • Doğa ve Macera turizmi için altyapımızın eksik olması
 • Ekoturizm adına herhangi çalışmanın ve tanıtımın yapılmaması, doğal kaynakların bilinirliğinin olmaması
 • Sürdürülebilirlik ve koruma kültürünün benimsenmemesi
 • Yerel halkın göç nedenlerinin ortadan kaldırılamamış olmasırequiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

“Türkiye’de artan terör eylemleri, seçim olmasına rağmen hükümet kurulamadığı için süren siyasi belirsizlik, güvensizlik ortamı özellikle Avrupa ülkeleri tarafından aleyhimize kullanılıyor.

Previous Entry

Turist bizde güvende mi ? Turizm keyif için yapılır. Huzur olmayan yere turist gitmez.

Next Entry