Suat Tore
World of Traveller

Hükümet programında turizm -4-

Aralık 22nd 2015 in Türkçe yazıları

Ormancılık

Ormancılıkta 2023 hedefinin orman alanlarını ülke yüzölçümünün yüzde 30’una denk gelen 23,3 milyon hektara yükseltmek olduğu belirtilen programda, şunlara yer verildi:

“2015-2019 yılları arasında 12 milyon 700 bin dekar alanda 1 milyar 250 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. 500 adet baraj ve göletin etrafını ağaçlandıracak, 60 bin dekar alana sahip bin 628 adet terk edilmiş maden sahasını ıslah ederek tabiata kazandıracağız. Erozyonla taşınan toprak miktarını 2019 yılında 140 milyon tona indireceğiz. Orman köylülerinin yerinde kalkındırılması maksadıyla önümüzdeki “5 Bin Köye, 5 Bin Gelir Getirici Orman’ projesi çerçevesinde ceviz, badem, fıstık çamı gibi meyveli orman ağaçları dikeceğiz. Ormanlarımızın tamamının tapu ve tescil işlemlerini tamamlayacağız. Ülkemizin biyolojik zenginliğinin net olarak ortaya çıkarılması için başlattığımız ve 19 ilde belirlediğimiz Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanteri’ni, 2019 yılına kadar 81 ile yaygınlaştıracağız. Korunan alanlar içinde ekoturizm gibi gelir getirici faaliyetleri planlayacak ve destekleyeceğiz. Hayvan haklarını korumak ve özellikle şehirlerdeki hayvanların haklarını korumak bize göre hayatı korumakla eş anlamlıdır. Hayvanların en geniş hukuki çerçevede korunması ve gerekli idari tedbirlerin geliştirilmesi hükümetimizin hedefleri arasındadır. Yaban hayatının korunması ve desteklenmesi maksadıyla Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezleri kuracağız.”

“Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinin sayısını artıracağız”

Spor konusundaki hedeflerin yer aldığı bölümde ise toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesinin, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliğinin artırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasının ve sporun her dalında daha fazla iş ve gelir imkanlarının oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Spor alanında insan kaynağına ve altyapıya yatırım yapılmaya devam edileceğine işaret edilen programda, şunlar kaydedildi:

“Geliştireceğimiz spor altyapısı ve spor yapma kültürü ile uluslararası etkinliklerde daha başarılı sonuçlara imza atılmasını hedeflemekteyiz. Yeni dönemde sporcu sayımızın ve sportif niteliklerimizin artırılması birinci önceliğimiz olacaktır. İllerimizde yer alan spor tesislerinin eğitim kurumlarıyla entegrasyonuna yönelik çalışmalar yapılacaktır. Eğitimin her kademesinde spor eğitimini çeşitlendirecek, okullarda modüler bir anlayış içerisinde farklı spor branşlarının icrasına imkan verecek fiziki ve beşeri altyapıyı güçlendireceğiz. Yaşam alanlarına yakın uygun yerlerde çok amaçlı, uygun maliyetli spor tesisi projelerini hayata geçireceğiz. Uluslararası düzeyde başarılı sporcular yetiştirebilmek için sporcu seçme ve yönlendirme sistemlerini geliştireceğiz, uygun fiziksel altyapıyı oluşturacak ve yeterli donanıma sahip antrenör desteği sağlayacağız. Ülkemizdeki 40’ın üzerindeki ‘Sporcu Kamp Eğitim Merkezleri’nde, ulusal ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil edebilecek sporcular yetişmesini sağlayacağız. Asgari 30 ilde, yetenekli ve başarılı sporcularımızın yetiştirilmesini sağladığımız ‘Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri’nin sayısını artıracağız.”

Programda, bölgesel kalkınma perspektifi dikkate alınarak spor turizmini geliştirme konusunda yeni adımlar atılacağı, yerel yönetimlerin spor alanındaki sorumluluklarının arttırılacağı da bildirildi.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

64. Hükümet Programı’nda çevrenin korunmasının sadece ulusal ve uluslararası bir sorumluluk gözüyle değil, nesiller arası hakkaniyeti sağlamak açısından da bir zorunluluk olarak görüldüğü aktarıldı.

Previous Entry

Ve işte geldi ! Sanalistan’dan kahin Turizmdamus geldi.Ülkeye ruh gibi girdiği için turist olarak bile sayılamadı. Geldi ve bu yılı da önceden okudu. Kahinimizin 2016 görüşleri şöyle;

Next Entry