Suat Tore
World of Traveller

Hükümet programında turizm -8-

Ocak 26th 2016 in Türkçe yazıları

Bütüncül bir lojistik mevzuatı hazırlanarak yürürlüğe konulacağı ifade edilen programda, üretim alanlarının, ticari çıkış noktalarına demiryolu bağlantısının güçlendireleceği lojistikte kritik bir kurum olan TCDD’nin yapılandırılmasının tamamlanacağı bildirildi.

Programda, kent içi ulaşımın ulusal lojistik planlarıyla uyumlulaştırılacağı, komşu ülkeler ve dış ticaret ilişkisinin bulunduğu diğer ülkelerle gümrük işlemlerinin hızlandırılacağı kaydedilirken, kamu-özel işbirliği modeli kullanarak, gümrük kapılarının sayısını artırılıp, kapasite ve kalitesinin geliştireceği de belirtildi.

  1. Hükümet Programı’nda, “Akan kan duruncaya ve kamu düzeni tesis edilinceye kadar terörle mücadelemize, hukuk ve kardeşlik tam anlamıyla tesis edilinceye kadar da çözüm irademizi korumaya devam edeceğiz. Demokratikleşme konusunda atacağımız adımlarda muhatabımız tüm milletimiz olmaya devam edecektir” denildi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun TBMM’ye sunduğu 64. Hükümet Programı’nda, “Yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre” başlıklı bölümde çevre politikalarına ilişkin hedeflere yer verildi.

Türkiye’nin bölgesel gelişmişlik farklarının azaldığı, refahın ülke sathına daha dengeli yayıldığı, ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendiği bir ülke haline getirilmesinin hedeflendiği ifade edilerek, kalkınma politikalarının, yerleşimlerin niteliklerine ve ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmasının sağlanacağı belirtildi.

Ülke genelinde çok merkezli ve dengeli bir yerleşim sistemi oluşturulacağı aktarılarak, “Metropollerin küresel ölçekte rekabet edebilirliğini artıracak, metropol ekonomilerinin ileri teknoloji ile ihtisaslaşmış hizmetler ile kültürel sektörlere odaklanmasını sağlayacağız. Kentsel altyapı ve kentsel kültürün geliştirilerek sosyal uyumun güçlendirilmesini sağlayacağız. Sanayinin ülke genelinde dengeli gelişimi ve mevcut iç potansiyellerden daha iyi yararlanmak üzere Anadolu’da büyüme odaklarını geliştireceğiz. Dinamik, yatırım ve nitelikli işgücünü kendine çeken rekabetçi şehirler oluşturacağız” ifadeleri kullanıldı.

Düşük gelirli yörelerde kalkınmada sürükleyici rol üstlenecek ve ülke genelinde daha dengeli kalkınmayı sağlayacak merkezlerin destekleneceği, zamanla da bu şehirlerin kaydettikleri gelişmenin çevre yörelere aktarılmasının sağlanacağı belirtilerek, orta gelişmişlik düzeyindeki illerde girişimciliğin desteklenmesine, kentsel standartlarının geliştirilmesine ve şehir imajının güçlendirilmesine, şehirlerdeki dönüşüm sürecini destekleyecek beşeri ve sosyal sermayenin geliştirilmesine ağırlık verileceği kaydedildi.

Düşük gelirli illerde asgari yaşam standartlarının iyileştirilmesine, bunların ulusal ekonomik ve sosyal yapısına entegrasyonunun güçlendirilmesine, temel altyapı ve hizmetlerin kalitesinin ve erişilebilirliğinin artırılmasına, ekonomik kalkınmaya taban oluşturacak sermaye birikiminin sağlanmasına yönelik politikaların uygulanacağı da aktarıldı.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Üç büyük denizde 3 büyük liman inşa edilecek

Previous Entry

Geçtiğimiz haftalar boyunca hükümetin programında turizmi bu köşede konu ettik. Bundan 10 yıl önce de tek başına iktidarda olan hükümetin turizm politikalarını da bir hatırlatalım istedik.

Next Entry