Suat Tore
World of Traveller

BOYD’dan yöneticiler için bir proje -1-

Eylül 27th 2016 in Türkçe yazıları

BOYD Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği konaklama sektöründeki yöneticileri ilgilendiren bir proje hazırladı.

İşte bu proje’nin kapsamı;

“KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KAPSAMINDA”

KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE GÖREV YAPAN TEPE YÖNETİCİLERİN ÜNVANLARININ KORUNMASI

NİTELİK SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PROJESİ

PROJENİN AKTÖRLERİ :

 BOYD “BODRUM PROFESYONEL OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ”

DAYANAK : Bu proje Kültür ve Turizm Bakanlığı 28.02.2007 tarih ve 2007/4 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile onaylanan ve 02.03.2007 tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren,”TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) ve TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2007-2013) içerisinde yer alan ;

 YENİ UFUKLARA DOĞRU TÜRKİYE TURİZMİ , (Sayfa 3)

 2.1 VİZYON

 2.2 VİZYONA YÖNELİK İLKELER MADDESİ

 “ Turizm eğitimi ile işgücü kalitesinin artırılması ve sektörde SERTİFİKASYON sisteminin etkin bir şekilde uygulanması” fıkrası,

 TURİZM SEKTÖRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK STRATEJİLER (Sayfa 4)

 3.8 EĞİTİM STRATEJİSİ

 Yaygın Eğitimin Geliştirilmesi

 Turizmin istediği nitelikte işgücü yetiştirilmesinde özel sektörün katılımı

 Yaygın ve Örgün eğitimde içeriğin yenilenmesi ve Güncellenmesi

 Turizm Eğitiminde, Kültür ve Turizm Bakanlığının Ana politikayı belirlemesi fıkraları ile ;

 2.EYLEM PLANI , (sayfa 42)

 8. EĞİTİM Bölümü 49 , 54 , 55 . maddeleri

 9.HİZMET KALİTESİ Bölümü 57 , 58 ,59 ve 62 nolu maddelerle belirtilen eylemler göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

  1. KONUSU:

Turizm konaklama sektöründe “Varış Yerinde Kalitenin yakalanabilmesi ve “Koşulsuz Misafir Memnuniyetinin” sağlanabilmesi ve ,”TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) ve TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2007-2013) çerçevesinde düzenlenen eylemleri hayata geçirebilmek amacıyla , İstihdam edilen tepe yöneticiler ile ara elemanlar noktasında yoğun bir şekilde yaşanan kalite zafiyetinin giderilmesi , hizmet sektörü olan Turizmde “İNSANA YAPILAN YATIRIMDA” yaşanan sorunların irdelenmesi ve çözüm önerisidir.haftaya devam edeceğiz.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

İleri yaş turizmi kapsamında ülkemize gelen misafirlerimiz gezi turları ve meşguliyet terapilerinin yanı sıra bakım evlerinde rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Engelliler için de özel bakım,klinik otellerde ve rehabilitasyon merkezlerinde verilmektedir.

Özellikle 19. ve 20. yüzyılda büyük bir ivme kazanan teknolojik ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak sağlık ve sosyal yaşam alanında meydana gelen iyileştirmeler sonucunda tüm dünyada ortalama […]

Previous Entry

BOYD Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği konaklama sektöründeki yöneticileri ilgilendiren hazırladığı projeyi tanıtmayı sürdürüyoruz. 

KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE YAŞANA GELEN EN ÖNEMLİ SORUNLAR:

Ülkemizde yapılmaya çalışılan ancak henüz layık olduğu konuma gelememiş ama bu konuda aşırı bir gelişim gösterme kabiliyetine sahip olan turizm sektörünün hemen hemen her kesiminde yaşanan sorunlarının en büyüğü şüphesiz “hizmet kalitesi” sorunudur.

Bu önemli sorunun […]

Next Entry