Suat Tore
World of Traveller

Termal Turizm-3-

Eylül 6th 2016 in Türkçe yazıları

Sağlık ve Termal Turizmin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımızca başlatılan “Termal Turizm Kentleri Projesi” kapsamında ülkemizdeki jeotermal potansiyeller dikkate alınarak bölgesel olarak yeni alanlar tespit edilmiştir.

Bu çalışma kapsamında jeotermal kaynak potansiyelinin belirlenmesi ve buna bağlı olarak belirlenecek öneri alanlarında mülkiyet araştırılması yapılması, altyapı imkanlarının saptanması, alternatif turizm türleriyle ilişkilendirilmesi ve sonucunda termal amaçlı gelişim stratejilerinin belirleneceği araştırma raporu, il termal master planı ve bölge termal master planı hazırlanarak belirlenen alanlarda çevre düzeni planlarının hazırlanması, Bakanlığımızca MTA Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kalkınma Bankası aracılığı ile hizmet alımı şeklinde yapılmaktadır. Diğer turizm türleri ile entegre olabilecek ve destinasyon oluşturabilecek kapasiteye sahip olan; • Güney Marmara Termal Turizm Kentleri Bölgesi (Çanakkale, Balıkesir. Yalova) • Frigya Termal Turizm Kentleri Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Ankara) • Güney Ege Termal Turizm Kentleri Bölgesi (İzmir, Manisa, Aydın, Denizli) • Orta Anadolu Termal Turizm Kentleri Bölgesi (Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) öncelikli geliştirilecek bölgeler olarak belirlenmiştir. Ayrıca • Kuzey Anadolu Termal Turizm Kentleri Bölgesi: Amasya, Sivas, Tokat, Erzincan • Doğu Marmara Termal Turizm Kentleri Bölgesi: Bilecik, Kocaeli • Batı Karadeniz Termal Turizm Kentleri Bölgesi : Bolu, Düzce, Sakarya

Yukarıdaki verilen bölgelerle birlikte bu çalışmalar sonucunda elde edilecek bilgi ve deneyimler tüm ülke geneline yansıtılarak çalışma genişletilecektir. Bu bölgelerin her birinin destinasyon merkezi olarak geliştirilmesi ve bu bölgeler içinde termal kaynaklı tesisler başta olmak üzere golf, doğa turizmi, su sporları vb. turizm türleri ile bütünleşmesi ve yakın çevredeki diğer kültürel ve doğal değerlerle de ilişkilendirilmesi hedeflenmektedir. Bu bölgeler içinde yer alan jeotermal kaynak odaklı ‘Turizm Merkezi’ ve/veya “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan edilebilecek alanların belirlenerek fiziki planlarının tamamlanmasından sonra turizm yatırımcılarına tahsisini kısa bir sürede gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. Termal Turizmde Hedefler Kısa Vade Ülkemizde termal turizmin istenilen noktaya gelebilmesi amacıyla jeotermal kaynaklarımızın bulunduğu sahalar dikkate alınarak ve etaplamalar şeklinde tüm kaynaklarımızın değerlendirilmesine yönelik çalışmalar başlamıştır. Anılan bölgelerde yürütülecek çevre düzeni planlama çalışmaları sonrasında 250 bin plan yatak kapasitesinin oluşturulması hedeflenmektedir. Jeotermal suyun etkin bir şekilde dağıtımı amacıyla belirlenen pilot bölgelerde mahalli idareler birliği ve dağıtım şirketi kurulması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Orta Vade Bakanlığımızca bugüne kadar ilan edilen Termal Turizm Merkezlerine ilişkin imar planları ve revizyon imar planlama çalışmaları tamamlanacaktır. Kısa vadede belirtilen pilot bölgelerde belirlenen illerdeki tecrübelerden yararlanarak bu çalışmaların tüm ülkeye yaygınlaştırılması ve bu doğrultuda bir milyon plan yatak kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir. Termal Turizme yönelik 200 bin yatak kapasiteli tesisin işletmeye açılması beklenmektedir. Uzun Vade • Ülkemizin Avrupa’da Termal Turizm konusunda birinci destinasyon ülke olması • Termal amaçlı 15 milyon turistin ülkemize gelmesi • Termal Turizme yönelik 500 bin tesisin işletmeye açılması hedeflenmektedir

Termomineral suların kullanıldığı termal otel, kür parkı, kür merkezi birimleri vb. tesislerdir. • Termal Oteller • Kür Merkezleri • Termal Otel + Kür Merkezi • Kaplıcalar / Banyolar • İçmeceler / Maden Suyu • Gaz/Solunum Kürleri • Talassoterapi Merkezleri (Deniz Kürü) • Çamur Banyoları • İklim/Klimaterapi Kürleri • Fizik Tedavi Hastaneleri

Ülkemiz önemli bir jeotermal kuşak üzerinde yer almakta olup, kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından dünyada ilk yedi ülke arasında bulunmakla beraber, sıcaklıkları 20 – 110 C arasında, debileri ise 2 – 500 lt / sn arasında değişebilen 1500’ den fazla kaynağa sahip bulunmaktadır.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Termal Suların Sınıflandırılması

Termal Sular Çıkış noktasında sıcaklığı 20 ºC ve üzerinde olan sulardır. Mineralli Sular Doğal ve sondaj-galeri yoluyla yeryüzüne çıkarılan, litresinde en az 1gram çözünmüş mineral içeren, bakteriyolojik ve kimyasal kirlenmeye uğramamış olan, fizyolojik ve tedavi edici etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış sulardır. Termomineral Sular Hem doğal sıcaklıkları 20 ºC›nin üzerinde olan hem de litresinde […]

Previous Entry

İleri yaş turizmi kapsamında ülkemize gelen misafirlerimiz gezi turları ve meşguliyet terapilerinin yanı sıra bakım evlerinde rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Engelliler için de özel bakım,klinik otellerde ve rehabilitasyon merkezlerinde verilmektedir.

Özellikle 19. ve 20. yüzyılda büyük bir ivme kazanan teknolojik ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak sağlık ve sosyal yaşam alanında meydana gelen iyileştirmeler sonucunda tüm dünyada ortalama […]

Next Entry