Suat Tore
World of Traveller

BOYD’dan yöneticiler için bir proje -2-

Ekim 4th 2016 in Türkçe yazıları

BOYD Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği konaklama sektöründeki yöneticileri ilgilendiren hazırladığı projeyi tanıtmayı sürdürüyoruz. 

  1. KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE YAŞANA GELEN EN ÖNEMLİ SORUNLAR:

Ülkemizde yapılmaya çalışılan ancak henüz layık olduğu konuma gelememiş ama bu konuda aşırı bir gelişim gösterme kabiliyetine sahip olan turizm sektörünün hemen hemen her kesiminde yaşanan sorunlarının en büyüğü şüphesiz “hizmet kalitesi” sorunudur.

Bu önemli sorunun aşağıda detayları ile açıklamaya çalışacağımız iki ana unsuru , Tepe ve orta kademe yönetimi ile Ara Eleman zafiyeti ve açığıdır.

Bu iki ana başlığı ayrı ayrı irdeleyecek olursak

3.1. ARA ELEMAN SORUNU

Hizmet sektöründe misafirler ile 24 saat ilişkide olan personel (ARA ELEMAN) başarının ve misafir memnuniyetinin en önemli unsurudur Kısaca Turizm personeli Ülkedeki Turizm anlayışının aynasıdır.. göstergesidir…Türk Turizminde özellikle mesleki eğitim eksikliği çok geri ve içler acısı durumdadır.

Aşağıdaki tablo incelendiğinde bu durum tüm çıplaklığı ile görülecektir…

– 3 –

Turizm sektörü; gelişmekte olan ülkelerde sanayinin alternatifi, ekonomik gelişmenin ve kalkınmanın en önemli çarkı olarak görülmektedir. Bu sektördeki ekonomik beklentileri karşılamak ve uluslararası pazarda daha fazla pay alabilmek adına ülkemizde, turizm işletmelerinin sayı ve kapasiteleri, muhtelif turizmi teşvik tedbirleriyle hızla arttırılmaya başlanmıştır. Özellikle, 1980’li yıllardan sonra sektöre ilişkin bu hızlı “fiziki” atılım sonucunda ülkemizde hızla artan tesis ve yatak kapasitesi turizmde sunum/seçenek çeşitliliğini arttırırken beraberinde, ne yazık ki, meslekî eğitim almış nitelikli işgücü açığı sorununu gündeme getirmiştir. Turizm sektörünün genel nitelikleri arasında birinci sırada yer alan, sektörün emek/yoğun özelliği göz ardı edilmektedir.

Turizm sektörünün emek – yoğun yapısı nedeniyle, otomasyona diğer sektörlerden daha az imkan vermekte dolayısıyla bu sektörde insan gücüne olan ihtiyaç daha da artmaktadır. Turizm sektöründe gelişmiş ülkeler incelendiğinde, o ülkeleri ilginç ve çekici yapan unsurların sadece maddi kaynakları, yatırımları, tarih ve tabiat zenginlikleri değil, onları değerlendiren insan ve organizasyon gücü olduğu görülmektedir.Haftaya da devam ediyoruz.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

BOYD Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği konaklama sektöründeki yöneticileri ilgilendiren bir proje hazırladı.

İşte bu proje’nin kapsamı;

“KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KAPSAMINDA”

KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE GÖREV YAPAN TEPE YÖNETİCİLERİN ÜNVANLARININ KORUNMASI

NİTELİK SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PROJESİ

PROJENİN AKTÖRLERİ :

 BOYD “BODRUM PROFESYONEL OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ”

DAYANAK : Bu proje Kültür ve Turizm Bakanlığı 28.02.2007 tarih ve 2007/4 […]

Previous Entry

BOYD Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği konaklama sektöründeki yöneticileri ilgilendiren hazırladığı projeyi tanıtmayı sürdürüyoruz. 

İnsan unsuruna son derece bağımlı olan turizm sektörü aynı zamanda istihdam yaratmada etkin bir rol oynayabilme niteliği de kazanmaktadır. Dolayısıyla bir ülkede turizm sektörünün gelişmesi, söz konusu ülke insanlarının bu sektörde istihdam edilebilmelerine imkan verebileceği gibi, işsizlik sorununun da kendiliğinden ortadan kalkmasında […]

Next Entry