Suat Tore
World of Traveller

BOYD’dan yöneticiler için bir proje -3-

Ekim 11th 2016 in Türkçe yazıları

BOYD Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği konaklama sektöründeki yöneticileri ilgilendiren hazırladığı projeyi tanıtmayı sürdürüyoruz. 

İnsan unsuruna son derece bağımlı olan turizm sektörü aynı zamanda istihdam yaratmada etkin bir rol oynayabilme niteliği de kazanmaktadır. Dolayısıyla bir ülkede turizm sektörünün gelişmesi, söz konusu ülke insanlarının bu sektörde istihdam edilebilmelerine imkan verebileceği gibi, işsizlik sorununun da kendiliğinden ortadan kalkmasında yönünde de etkili olmaktadır.

Sektörün sağladığı bu istihdam potansiyeline yönelik sunum ise oldukça düşüktür. Turizmin, ekonomik kalkınmada etkili olabilmesi için uluslar arası pazarda sunulan hizmet bağlamında rekabete girmesi ve sürekli kendini geliştirmesi şarttır. Bu da, turizmde hizmet veren işgücünün niteliklerine bağlıdır. İstihdam talebinin yüksek olması ne yazık ki her işgücünün bu sektörde değerlendirilebileceği anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla, bir tarafta birikmiş işgücü arzı fazlası ile diğer tarafta boş turizm hizmetlisi kadroları arasında dengenin sağlanması gerekliliği ve önemi ortadadır.

Uluslararası turizm pazarında ciddi bir konuma gelmek isteyen ülkelerin, fiyat ve fiyat dışı unsurlara bağlı olarak rekabete girişmesi, modern turizm anlayışının gerektirdiği hizmet kalitesinin sağlanması ve turist ile turiste hizmet edenler arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve kaliteli olarak gerçekleştirilmesi zorunluluğu, büyük ölçüde sektörde istihdam edilen işgücünün meslekî ve teknik eğitim düzeylerinin yüksek olmasına bağlıdır.Haftaya sürdüreceğiz.

EĞİTİM DÜZEYİ KONAKLAMA SEKTÖRÜ (%) YEME/İÇME SEKTÖRÜ (%) ACENTALAR (%)

EĞİTİM DÜZEYİ KONAKLAMA SEKTÖRÜ (%) YEME/İÇME SEKTÖRÜ (%) ACENTALAR (%)
EĞİTİMSİZ 87,0 88,2 81,6
MESLEK YÜKSEK OKULU 2,6 1,4 2,9
MESLEK LİSESİ 3,2 2,9 2,4
T.U.R.E.M. 4,0 1,9 4,5
DİĞER 3,2 5,6 8,6
TOPLAM 100,0 100,0 100

 

Ayrıca , Sektörde çalışanların yaklaşık %17 si Yüksek Okul , %34 ü ilk / orta okul , %44 lise ve dengi okul mezunudur kısaca genel eğitim düzeyi de çok düşüktür…

2009 yılında yapılan bir başka araştırmaya göre ise eğitim düzeylerine de bakılmaksızın Turizm Sektörünün halihazırda yaklaşık 270.000 eksik istihdamla ayakta durmaya çalıştığını ortaya koymaktadır.

Sektörde çalışanların mesleki eğitimlerine göre yapılan bu araştırmanın sonucu, personel formasyonu hakkında çok çarpıcı bilgiler vermektedir.

Tüm bu veriler ve tespitler doğrultusunda Turizm sektöründeki bu önemli sorunun çözümü Beş yıllık bir program dahilinde Akademik dayanağı olan hızlandırılmış bir eğitim sistemiyle tüm turizm bölgelerinde başlatılacak bir eğitim seferberliği ile yılda yaklaşık yüz bin kişinin formasyon eğitimlerinden geçirilerek sektöre kazandırılması ile mümkün olacaktır.

Bu tür bir eğitim sistemine örnek olarak Muğla Bodrum’da en son TUREDER Turizm Eğitim Derneğinin Muğla Üniversitesi işbirliği ile büyük bir başarıyla hazırlayıp tamamladığı“KONAKLAMA SEKTÖRÜ ARA ELEMAN EĞİTİMİ PROJESİ” örnek alınmalıdır.

Dikkat edilecek olursa yukarıda açıklamaya çalıştığımız ARA ELEMAN sorunları bu günden yarına çözülmesi zor ancak gelişmekte olan sektörümüzün imajı açısından çok ciddi bir önem taşımaktadır.Devam edeceğiz.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

BOYD Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği konaklama sektöründeki yöneticileri ilgilendiren hazırladığı projeyi tanıtmayı sürdürüyoruz. 

KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE YAŞANA GELEN EN ÖNEMLİ SORUNLAR:

Ülkemizde yapılmaya çalışılan ancak henüz layık olduğu konuma gelememiş ama bu konuda aşırı bir gelişim gösterme kabiliyetine sahip olan turizm sektörünün hemen hemen her kesiminde yaşanan sorunlarının en büyüğü şüphesiz “hizmet kalitesi” sorunudur.

Bu önemli sorunun […]

Previous Entry

BOYD Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği konaklama sektöründeki yöneticileri ilgilendiren hazırladığı projeyi tanıtmayı sürdürüyoruz. 

3.2. TEPE VE ORTA KADEME YÖNETİCİLERİ SORUNU

Dünyadaki rakiplerimize oranla nitelikleri açısından daha genç daha kaliteli otellerimizin yanı sıra , büyük potansiyeline rağmen destinasyon olarak yetersiz, yatak sayısı açısından sunabileceği ürünü kısıtlı ülkemizde , gelişen yatak arzına oranla turizm yapabilirliğin en önemli fonksiyonu […]

Next Entry