Suat Tore
World of Traveller

BOYD’dan yöneticiler için bir proje -5-

Ekim 25th 2016 in Türkçe yazıları

BOYD Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği konaklama sektöründeki yöneticileri ilgilendiren hazırladığı projeyi tanıtmayı sürdürüyoruz. 

ÇÖZÜM :

 Nitelikli Turizm çalışanı yasal bir mesleki çatıya ihtiyaç duymaktadır.

1 – Nitelikli personel ile niteliksiz personel arasındaki fark yasal bir zemine oturtulmamış ve devlet kendi eliyle verdiği diplomaları işe yaramaz kılmıştır.

2 – Nitelikli bir turizmcinin başka bir mesleğe ( öğretmen, doktor, avukat, mühendis, mimar vs.) el atamamasına karşılık ,neredeyse tüm diğer meslekler kendilerini sektöre çok rahat turizmci olarak sunabilmektedirler.

3 – Eğitimsiz ve ucuz iş gücüne olan yönelim nitelikli yöneticinin hayat standardını düşürmekte ve tüm turizm çalışanları içinde eğitimli ve deneyimli yönetici sayısı her geçen gün azalmaktadır.

4 – Konaklama tesislerindeki Yönetici kalitesi otomatik olarak tüm hizmet süreçlerini etkilemekte ve giderek toplam kalite ve sürdürülebilirlik kavramlarına niteliksiz yöneticinin !! etkisi olumsuz yansımaktadır.

 Bu nedenle ,mesleki kimlik standartları belirlenmeli ve bu aşamada çözümün , görece eğitimli ve deneyimi yüksek yönetici kesiminden başlanması sağlanmalıdır.

 Meslekte hali hazırda görev yapan veya yukarıda bahse konu nedenlerden ötürü bir

kenarda işsiz bekleyen nitelikli yöneticiler her şeye rağmen akademik bir program dahilinde formasyon eğitimine tabii tutulmalılar ve almış oldukları akademik programın yoğunluğu ve mesleki tecrübelerinin paralelinde sınıflandırılmalıdırlar.

( Aşağıda Akademik Eğitim Programı bölümünde detaylandırılmıştır.)

 Aşağıda detayları açıklanmış formasyon eğitimi almış Konaklama tesisleri tepe ve orta kademe yöneticilerinin yatırımcıyla buluşturulmaları aşaması Kültür ve Turizm Bakanlığımızın , 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde hazırlayıp uyguladığı “Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği” ne değerlendirme kurulu kararı ile ekleyeceği bir madde ile gerçekleştirilmelidir.

Şöyle’ki bu uygulamanın tüm eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi , takibi ve gerekli alt yapı oluşumları BOYD “BODRUM PROFESYONEL OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ” nin “ Yetkili Kurum” seçimi ile başlatılması esas olmalıdır.

 Bu çerçevede , “Yatırım Belgesi ve/veya Turizm İşletme talep işlemlerinde tesislerin yukarıdaki şartlara haiz bir “TEPE YÖNETİCİ SÖZLEŞMESİNİ “ (*)ibraz etmesi talep edilmelidir. ( EK.1)

 Diğer taraftan Yeni Yatırım ve İşletme belgesi talepleri esnasında istenilen

belgelere ek olarak da aynı sözleşme ibrazı istenmelidir.

 İkinci aşama bu uygulamanın diğer turizm bölgelerinde bahsi geçen meslek kuruluşu eşdeğerinde kurulması sağlanacak Meslek örgütleri ile Türkiye geneline yaygınlaştırılmaları sağlanmalıdır. Devam edeceğiz.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

BOYD Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği konaklama sektöründeki yöneticileri ilgilendiren hazırladığı projeyi tanıtmayı sürdürüyoruz. 

3.2. TEPE VE ORTA KADEME YÖNETİCİLERİ SORUNU

Dünyadaki rakiplerimize oranla nitelikleri açısından daha genç daha kaliteli otellerimizin yanı sıra , büyük potansiyeline rağmen destinasyon olarak yetersiz, yatak sayısı açısından sunabileceği ürünü kısıtlı ülkemizde , gelişen yatak arzına oranla turizm yapabilirliğin en önemli fonksiyonu […]

Previous Entry

BOYD Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği konaklama sektöründeki yöneticileri ilgilendiren hazırladığı projeyi tanıtmayı sürdürüyoruz.

 (*) TEPE YÖNETİCİ SÖZLEŞMESİ İÇERİĞİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE TİP SÖZLEŞME OLARAK BELİRLENECEKTİR.

a) Turistik Tesisler Uygulama Genel Güvenlik Prensipleri (EK.2)
b) YİYECEK ve İÇECEK STANDARTLARI (EK.3)
c) Besin Sağlığını Koruma Yönetmelikleri (EK.4)
d) Gıda Güvencesi Gıda Hijyeni Risk Yönetim Sistemi “HACCP”ve prosedürleri […]

Next Entry