Suat Tore
World of Traveller

BOYD’dan yöneticiler için bir proje -6-

Kasım 1st 2016 in Türkçe yazıları

BOYD Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği konaklama sektöründeki yöneticileri ilgilendiren hazırladığı projeyi tanıtmayı sürdürüyoruz.

 (*) TEPE YÖNETİCİ SÖZLEŞMESİ İÇERİĞİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE TİP SÖZLEŞME OLARAK BELİRLENECEKTİR.

  1. a) Turistik Tesisler Uygulama Genel Güvenlik Prensipleri (EK.2)
  2. b) YİYECEK ve İÇECEK STANDARTLARI (EK.3)
  3. c) Besin Sağlığını Koruma Yönetmelikleri (EK.4)
  4. d) Gıda Güvencesi Gıda Hijyeni Risk Yönetim Sistemi “HACCP”ve prosedürleri (EK.5)
  5. e) Turistik tesislerde uygulanacak Sağlık Hizmet ve standartları , (EK.10)

Tepe yöneticinin görev ,yetki, ve sorumluklarını Avrupa standartları çerçevesinde ve bir çok ülkede Konaklama sektörü tepe yöneticileri ile yapılan sözleşmeler baz alınarak belirlenmiş kuralları açısından uluslararası konsept ve standartları içeren ve uygulamada tepe yöneticiliğe tam yetki ve sorumluk veren sözleşme hazırlanmıştır.( bknz.ek sözleşme örneği…)

Sözleşmeler ,

 işveren sıfatıyla;Yatırımcı,

 iş alan sıfatıyla;Tepe yönetici,

 STK sıfatıyla BOYD “BODRUM PROFESYONEL OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ”

 Devleti temsilen ilgili bölgenin “İl Valisi ve veya /Vali yrd. ve veya İl Turizm Müdürü tarafından imzalanmalıdır.

 Böylece bu süreç’de ; Devlet , Yatırımcı ,Tepe Yönetici ve ilgili MESLEK KURULUŞU ( STK ) olarak dörtlü bir onay mekanizması tesis edilerek yatırım ve işletme kalitesinin güvence altına alınması sağlanmalıdır.

 Yönetmelik değişikliğini takiben ilgili eğitimlerin tamamlanabilmesi ve gerekli alt yapının oluşturulabilmesi için tüm tesislere ve yatırımcıya asgari bir yıl süre verilmelidir.

 Verilen Bir yılık “PİLOT SÜRE” sonunda formasyon eğitimi almış turizmci tepe yöneticiler birinci yıl pilot bölge ( MUĞLA ) uygulaması çerçevesinde formata uygun görevlere yerleştirilmeleri sağlanmalı ve keyfiyetin uygulanıp uygulanmadığı İl Valiliği ve /veya İlTurizm Müdürlüğü ve Meslek Kuruluşu tarafından denetlenmeli verilen sürede keyfiyeti yerine getirmeyen tesisler üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca maddi ve sınıf tenzili vs. cezaları uygulanmalıdır.

 Bu çok önemli konunun uygulama ve takip sistemini oluşturacak otomasyon sistemi alt yapısı , Meslek Kuruluşu tarafından kurulacaktır.

Adı geçen Sözleşme için Bkz.(EK.1)

AKADEMİK EĞİTİM PROGRAMI : (EK.6)

  1. EĞİTİMİN ADI : Ege Üniversitesinin MBA İşletme Yüksek Lisans Programı
  2. EĞİTİMİ DÜZENLEYECEK KURUM : BOYD MESLEK KURULUŞU ( STK )
  3. EĞİTİM VERECEK AKADEMİK KURUM : EGE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLi EĞİTİM MERKEZİ.”EGESEM”
  4. EĞİTİMİN VE TEPE YÖNETİCİNİN SINIFLANDIRMASI :

4.1. KONAKLAMA TESİSLERİNDE “UST KADEME YÖNETİCİ” ĞİTİMLERİ.

Ege Üniversitesince hazırlanmış Eğitimlerin konu ve süreleri (EK.6.) dadır.

4.1.1. Bu eğitimler Ülkemizde görev yapan Tepe yöneticilerin tamamının

standardizasyon adına sertifika programlarından faydalanmaları amacıyla

ilk bir yıllık dönemde tek tip olarak tekrar eden WEB TABANLI (EK.7)

online eğitimler ile sağlanacaktır. Devam edeceğiz.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

BOYD Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği konaklama sektöründeki yöneticileri ilgilendiren hazırladığı projeyi tanıtmayı sürdürüyoruz. 

ÇÖZÜM :

 Nitelikli Turizm çalışanı yasal bir mesleki çatıya ihtiyaç duymaktadır.

1 – Nitelikli personel ile niteliksiz personel arasındaki fark yasal bir zemine oturtulmamış ve devlet kendi eliyle verdiği diplomaları işe yaramaz kılmıştır.

2 – Nitelikli bir turizmcinin başka bir mesleğe ( öğretmen, doktor, […]

Previous Entry

BOYD Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği konaklama sektöründeki yöneticileri ilgilendiren hazırladığı projeyi tanıtmayı sürdürüyoruz.

TEPE YÖNETİCİ SINIFLANDIRMASI:

“SEKTÖRÜN VE ÜLKEMİZİN İMAJI AÇISINDAN BU PROJENİN DÜZENLENMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ DETAYI OLUP , MUTLAK SURETTE VE KARARLILIKLA UYGULANMALIDIR….”

SEKTÖRDE HALEN GÖREV YAPAN TEPE YÖNETİCİLER , AKADEMİK EĞİTİMLERİ, SEKTÖREL VE MESLEKİ DENEYİMLERİ , KATILDIKLARI FORMASYON EĞİTİMİ VE SERTİFİKA PROGRAMLARI BAZ ALINARAK […]

Next Entry