Suat Tore
World of Traveller

BOYD’dan yöneticiler için bir proje -7-

Kasım 8th 2016 in Türkçe yazıları

BOYD Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği konaklama sektöründeki yöneticileri ilgilendiren hazırladığı projeyi tanıtmayı sürdürüyoruz.

TEPE YÖNETİCİ SINIFLANDIRMASI:

“SEKTÖRÜN VE ÜLKEMİZİN İMAJI AÇISINDAN BU PROJENİN DÜZENLENMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ DETAYI OLUP , MUTLAK SURETTE VE KARARLILIKLA UYGULANMALIDIR….”

SEKTÖRDE HALEN GÖREV YAPAN TEPE YÖNETİCİLER , AKADEMİK EĞİTİMLERİ, SEKTÖREL VE MESLEKİ DENEYİMLERİ , KATILDIKLARI FORMASYON EĞİTİMİ VE SERTİFİKA PROGRAMLARI BAZ ALINARAK HAZIRLANMIŞ AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLEN TABAN PUAN DURUMLARINA GÖRE ;

ÜÇ YILDIZ TEPE YÖNETİCİ

“Bir,İki ve Üç Yıldızlı Otellerde Genel Müdürlük Yapabilir.”

DÖRT YILDIZ TEPE YÖNETİCİ

“Dört Yıldızlı Otellerde Genel Müdürlük Yapabilir.”

BEŞ YILDIZ TEPE YÖNETİCİ

“Beş Yıldızlı Otellerde Genel Müdürlük Yapabilir.”

Şeklinde Sınıflandırılacaklardır…

“Programa Alınacak Her Yönetici Ege Üniversitesi Tarafından Hazırlanarak Uygulanacak Olan Eğitimleri Aynı Düzeyde Alacaklar, İleriye Dönük Sınıf Atlamaları Yıllara Ve Ek Programlara Katılımları Düzeyinde Taban Puanları Değiştikçe Elde Edeceklerdir…”

  1. ON-LINE FORMASYON EĞİTİMİ FORMATI (**)

5.1 Tüm kademeler için: 10 gün örgün 13 sömestr on-line

5.2 ilk PİLOT SÜRE’de yukarıda bahse konu eğitimler (ek tabloda) gösterildiği gibi

düzenlenecektir.

5.3 Programlar On-Line eğitimle başlayacak, eğitim süreci içerisinde ortak

karar ile belirlenecek bir tarihte 10 günlük örgün eğitim yapılacaktır.

(**) Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer Devlet Kurumlarınca da kullanılan web

tabanlı On-Line Eğitim Programı ve devam takip ve sınav Formatı ile

ilgili detaylıaçıklama ve sunum için Bkz.EK .7

  1. YÖNETİCİ PROFİLİ KAYIT VE DÖKÜMANTASYONU :

6.1. Pilot Süre içerisinde yapılan ve istatistiki veriler içeren başvurular , (EK.8)

Dijital ortamda kayıt altına alınacak ve BOYD MESLEK

KURULUŞU ( STK ) tarafından oluşturulacak “TEPE YÖNETİCİ SEVİYE

BELİRLEME KOMİSYONUNA” sunulacaktır.

6.2. Başvuruların uygunluğunu TEPE YÖNETİCİ SEVİYE BELİRLEME

KOMİSYONU değerlendirecek ve Yöneticinin hangi kademede tepe

yönetici olabileceğini belirleyecektir.

  1. SERTİFİKA

Eğitimlerini başarı ile tamamlamış yöneticilere EGE ÜNİVERSİTESİ

tarafından hazırlanmış , Turizimcinin M B A ‘i olarak kabul edilen Avrupa

Birliği Ülkelerinde Akredite sertifika verilecektir.

  1. EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER

8.1. Her standart için gerekli olan on günlük “ÖRGÜN EĞİTİMLER”

Birinci yıl Pilot bölge olarak belirlenecek MUĞLA / Bodrum da yapılacak

olup, takip eden yıllarda ortak belirlenecek ve üç dönem olarak yapılacak

örgün eğitimlerin herhangi birisine katılım geçerli olacaktır.

8.2. Belirlenen tarihlerdeki örgün eğitimlere geçerli mazeretleri dolayısıyla

katılamayan Yöneticiler Örgün Eğitim zorunluluklarını Ege Üniversitesinde

alacaklardır.

  1. SERTİFİKASYON PROGRAMININ BÜTÇESİ

9.1. Ege Üniversitesinin Sürekli Eğitim Merkezi Döner Sermayesine ödenecek

Eğitim payı ile On-Line eğitim programı ve diğer genel giderlerden

oluşacaktır.

9.2. Toplam bütçe maliyetlerinin projeye katılım sayısına bölünmek suretiyle

belirlenecek Katılım Payı Yöneticilerden tahsil edilecektir.

9.3. Örgün eğitim programı süresince katılımcıların konaklama giderleri için

Sponsorlar devreye alınmaya çalışılacaktır.

BOYD Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği konaklama sektöründeki yöneticileri ilgilendiren hazırladığı projeyi tanıtmayı sürdürüyoruz.Haftaya tamamlıyoruz.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

BOYD Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği konaklama sektöründeki yöneticileri ilgilendiren hazırladığı projeyi tanıtmayı sürdürüyoruz.

 (*) TEPE YÖNETİCİ SÖZLEŞMESİ İÇERİĞİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE TİP SÖZLEŞME OLARAK BELİRLENECEKTİR.

a) Turistik Tesisler Uygulama Genel Güvenlik Prensipleri (EK.2)
b) YİYECEK ve İÇECEK STANDARTLARI (EK.3)
c) Besin Sağlığını Koruma Yönetmelikleri (EK.4)
d) Gıda Güvencesi Gıda Hijyeni Risk Yönetim Sistemi “HACCP”ve prosedürleri […]

Previous Entry

BOYD Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği konaklama sektöründeki yöneticileri ilgilendiren hazırladığı projeyi tanıtmayı bitiriyoruz. 

SONUÇ

Ülkemiz , klasik anlatımla deniz güneş kum üçlemesi ve ikliminin yanı sıra , sahip olduğu Tarih ,Kültür mirasları ile yaşanmış tüm Medeniyetlere ve Dinlere başkentlik yapmış Dünyada turizm yapılabilirlik açısından birinci sırada olması gereken bir Turizm cennetidir.

Dünyada her yıl Bir milyar […]

Next Entry