Suat Tore
World of Traveller

Havayollarında Biletleme Sorunları -2-

Aralık 13th 2016 in Türkçe yazıları

“Seyahat Acentalarının Havayolu Biletleme Sorunları” nı yazmayı sürdürüyoruz.
Hizmet bedellerinin bilet toplam bedeli içerisinde olması” Rekabet Sorununa İlişkin Çözüm Önerileri ve Ortalama Değerler Sorun 1: Hizmet bedellerinin bilet toplam bedeli içerisinde olması 4.8

Çözüm Önerileri:

  1. Tahsilatın tamamının havayolu tarafından alınması

3.9

  1. Mevzuat değişikliği

3.8

  1. IATA nezdinde konunun görüşülmesi

3.2

  1. Komisyon sistemine geri dönülmesi

3.1

“Hizmet bedellerinin bilet toplam bedeli içerisinde olması” çalıştaya katılan seyahat acentacıları tarafından en yüksek ortalamaya sahip olan sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu sorunun çözümüne ilişkin yapılan öneriler doğrultusunda dört çözüm önerisi ortaya atılmış ve

bunlar katılımcılar tarafından oylanmıştır. Yapılan oylamadan çıkan sonuçlara göre en yüksek

ortalama (X =3,9) “tahsilatın tamamının havayolu tarafından alınması” önerisine ilişkin

olmuştur. Bu öneriyi “mevzuat değişikliği” (X =3,8), “IATA nezdinde konunun görüşülmesi”

(X =3,2) ve “Komisyon sistemine geri dönülmesi” (X =3,1) “çözüm önerileri takip

etmektedir.

 

Havayollarının kendi web sitelerinden satışa zorlaması” Rekabet

Sorununa İlişkin Çözüm Önerileri ve Ortalama Değerler

Sorun 2: Havayollarının kendi web sitelerinden satışa zorlaması 4.7

Çözüm Önerileri:

  1. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın

talimatnamesiyle havayollarının acentalardan daha ucuza

bilet satmasının engellenmesi

4.8

  1. 2. 1618 sayılı kanunun revize edilmesi 7
  2. 3. Havayollarının web sitelerinden doğrudan satış yapmasını

engelleyici mevzuat

4.5

  1. Satışın boykot edilmesi 3.6
  2. Acentaların müşteri yararına rekabet avantajı sağlaması 2.9

“Havayollarının kendi web sitelerinden satışa zorlaması” çalıştaya katılan seyahat

acentacıları tarafından en yüksek ortalamaya sahip ikinci sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu

sorunun çözümüne ilişkin yapılan öneriler doğrultusunda beş çözüm önerisi ortaya atılmış ve

bunlar katılımcılar arasında oylanmıştır. Yapılan oylamadan çıkan sonuçlara göre en yüksek

ortalama (X =4,8) “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın talimatnamesiyle

havayollarının acentalardan daha ucuza bilet satmasının engellenmesi.” önerisine ilişkin

olmuştur. Bu öneriyi “1618 sayılı kanunun revize edilmesi.” (X =4,7), “Havayollarının web

sitelerinden doğrudan satış yapmasını engelleyici mevzuat.” (X =4,5), “Satışın boykot

edilmesi.(X =3,6) ve “Acentaların müşteri yararına rekabet avantajı sağlaması.” (X =2,9)

çözüm önerileri takip etmektedir.  Haftaya da devam ediyoruz.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

Seyahat acentalarının gündeminde havayolları var. Acentalar havayollarının uygulamalarından sıkıntılı. Konu ile ilgili olarak acentaların haklarının korunması adına çabalar sürüyor.
TÜRSAB  ve Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) işbirliğiyle turizmciler “Seyahat Acentalarının Havayolu Biletleme Sorunları”adıyla bir çalıştay  düzenledi. Bu çalıştayda, seyahat acentası yetkilileri biletleme faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunları dile getirerek bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini masaya yatırdılar. Rekabet, Mali, Acenta […]

Previous Entry

“Seyahat Acentalarının Havayolu Biletleme Sorunları” nı yazmayı sürdürüyoruz. “Havayolları web sayfası ve GDS’ler arasındaki fiyat farkı” Rekabet Sorununa İlişkin Çözüm Önerileri ve Ortalama Değerler

Sorun 3: Havayolları web sayfası ve GDS’ler arasındaki fiyat farkı 4.5

Çözüm Önerileri:

Kanuni takibin yapılması

4.5

TÜRSAB’da ve THY’de konu ile ilgili bir takip biriminin

kurulması

4.3

“Havayolları web sayfası ve GDS’ler (Küresel Dağıtım Sistemleri) arasındaki fiyat

farkı” […]

Next Entry