Suat Tore
World of Traveller

Havayollarında Biletleme Sorunları -3-

Aralık 20th 2016 in Türkçe yazıları

“Seyahat Acentalarının Havayolu Biletleme Sorunları” nı yazmayı sürdürüyoruz.Havayolları web sayfası ve GDS’ler arasındaki fiyat farkı” Rekabet Sorununa İlişkin Çözüm Önerileri ve Ortalama Değerler

Sorun 3: Havayolları web sayfası ve GDS’ler arasındaki fiyat farkı 4.5

Çözüm Önerileri:

  1. Kanuni takibin yapılması

4.5

  1. TÜRSAB’da ve THY’de konu ile ilgili bir takip biriminin

kurulması

4.3

“Havayolları web sayfası ve GDS’ler (Küresel Dağıtım Sistemleri) arasındaki fiyat

farkı” çalıştaya katılan seyahat acentacıları tarafından en yüksek üçüncü ortalamaya sahip

sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu sorunun çözümüne ilişkin yapılan öneriler doğrultusunda iki

çözüm önerisi ortaya atılmış ve bunlar katılımcılar arasında oylanmıştır. Yapılan oylamadan

çıkan sonuçlara göre en yüksek ortalama “Kanuni takibin yapılması.” (X =4,5) önerisine

ilişkin olmuştur. Bu öneriyi “TÜRSAB’da ve THY’de konu ile ilgili bir takip biriminin

kurulması.” (X =4,3) çözüm önerisi takip etmektedir.

“Rekabet ile ilgili hukuksal sorunlar” Rekabet Sorununa İlişkin Çözüm Önerileri ve Ortalama Değerler

“Rekabet ile ilgili hukuksal sorunlar” çalıştaya katılan seyahat acentacıları tarafından
en yüksek ortalamaya sahip dördüncü sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu sorunun çözümüne
ilişkin yapılan öneriler doğrultusunda iki çözüm önerisi ortaya atılmış ve bunlar katılımcılar
arasında oylanmıştır. Yapılan oylamadan çıkan sonuçlara göre en yüksek ortalama (X =4,8)
“1618 sayılı kanunun revize edilmesi.” önerisine ilişkin olmuştur. Bu öneriyi “Hukuksal
düzenlemelerin yapılması” (X =4,3) çözüm önerisi takip etmektedir.

“Bankaların bilet satışları” Rekabet Sorununa İlişkin Ortalama Değerler “Bankaların bilet satışları” çalıştaya katılan seyahat acentacıları tarafından en yüksek
ortalamaya sahip beşinci sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu sorunun çözümüne ilişkin yapılan
öneriler doğrultusunda iki çözüm önerisi ortaya atılmış ve bunlar katılımcılar arasında
oylanmıştır. Yapılan oylamadan çıkan sonuçlara göre en yüksek ortalama (X =4,8) “Maliye
Bakanlığı nezdinde takip ve mücadele.” önerisine ilişkin olmuştur. Bu öneriyi “Sorunun
halledilmesi için BDDK ile görüşülmesi (Tüm acentalar tarafından kesilebilmesi).” (X =4,3)
çözüm önerisi takip etmektedir.haftaya devam.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

“Seyahat Acentalarının Havayolu Biletleme Sorunları” nı yazmayı sürdürüyoruz.
“Hizmet bedellerinin bilet toplam bedeli içerisinde olması” Rekabet Sorununa İlişkin Çözüm Önerileri ve Ortalama Değerler Sorun 1: Hizmet bedellerinin bilet toplam bedeli içerisinde olması 4.8

Çözüm Önerileri:

Tahsilatın tamamının havayolu tarafından alınması

3.9

Mevzuat değişikliği

3.8

IATA nezdinde konunun görüşülmesi

3.2

Komisyon sistemine geri dönülmesi

3.1

“Hizmet bedellerinin bilet toplam bedeli içerisinde olması” çalıştaya […]

Previous Entry

“Seyahat Acentalarının Havayolu Biletleme Sorunları” nı yazmayı sürdürüyoruz.
“Mobil uygulamaların haksız rekabeti” Rekabet Sorununa İlişkin Ortalama Değerler.
“Mobil promosyon uygulamalarının neden olduğu haksız rekabet” çalıştaya katılan
seyahat acentacıları tarafından en yüksek ortalamaya sahip altıncı sorun olarak ortaya
çıkmıştır. Bu sorunun çözümüne ilişkin yapılan öneriler doğrultusunda iki çözüm önerisi
ortaya atılmış ve bunlar katılımcılar arasında oylanmıştır. Yapılan oylamadan çıkan sonuçlara
göre en […]

Next Entry