Suat Tore
World of Traveller

Havayollarında Biletleme Sorunları -4-

Aralık 27th 2016 in Türkçe yazıları

“Seyahat Acentalarının Havayolu Biletleme Sorunları” nı yazmayı sürdürüyoruz.
“Mobil uygulamaların haksız rekabeti” Rekabet Sorununa İlişkin Ortalama Değerler.
“Mobil promosyon uygulamalarının neden olduğu haksız rekabet” çalıştaya katılan
seyahat acentacıları tarafından en yüksek ortalamaya sahip altıncı sorun olarak ortaya
çıkmıştır. Bu sorunun çözümüne ilişkin yapılan öneriler doğrultusunda iki çözüm önerisi
ortaya atılmış ve bunlar katılımcılar arasında oylanmıştır. Yapılan oylamadan çıkan sonuçlara
göre en yüksek ortalama (X =4,8) “1618 sayılı kanunun revize edilmesi.” önerisine ilişkin
olmuştur. Bu öneriyi “Havayolları ile ilgili mevzuatın düzenlenmesi.” (X =4,6) çözüm önerisi
takip etmektedir.
“THY’nin grup fiyatlarında acenta ayrımı yapması” Rekabet Sorununa İlişkin Ortalama Değerler.
“THY’nin grup fiyatlarında acenta ayrımı yapması” çalıştaya katılan seyahat
acentacıları tarafından en yüksek ortalamaya sahip yedinci sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu
sorunun çözümüne ilişkin yapılan öneriler doğrultusunda dört çözüm önerisi ortaya atılmış ve
bunlar katılımcılar arasında oylanmıştır. Yapılan oylamadan çıkan sonuçlara göre en yüksek
ortalama (X =4,3) “Gruplarda menşeinin şart koşulması” önerisine ilişkin olmuştur. Bu
öneriyi “Non-IATA ve kolay bilet acentalarına da IATA acentalarına verilen aynı fiyatın
verilmesi” (X =3,6), “Grup sınıfının uygulanması” (X =3,6) ve “İlk teklifi yapana uygun fiyat
verilmesi” (X =2,4) çözüm önerileri takip etmektedir.
“THY’nin grup fiyatlarında acenta ayrımı yapması” çalıştaya katılan seyahat
acentacıları tarafından en yüksek ortalamaya sahip yedinci sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu
sorunun çözümüne ilişkin yapılan öneriler doğrultusunda dört çözüm önerisi ortaya atılmış ve
bunlar katılımcılar arasında oylanmıştır. Yapılan oylamadan çıkan sonuçlara göre en yüksek
ortalama (X =4,3) “Gruplarda menşeinin şart koşulması” önerisine ilişkin olmuştur. Bu
öneriyi “Non-IATA ve kolay bilet acentalarına da IATA acentalarına verilen aynı fiyatın
verilmesi” (X =3,6), “Grup sınıfının uygulanması” (X =3,6) ve “İlk teklifi yapana uygun fiyat
verilmesi” (X =2,4) çözüm önerileri takip etmektedir.
“Yurt dışı menşeili çevrim içi (online) bilet sistemi rekabeti” çalıştaya katılan seyahat
acentacıları tarafından en yüksek ortalamaya sahip sekizinci sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu
sorunun çözümüne ilişkin yapılan öneriler doğrultusunda dört çözüm önerisi ortaya atılmış ve
bunlar katılımcılar arasında oylanmıştır. Yapılan oylamadan çıkan sonuçlara göre en yüksek
ortalama (X =4,4) “Ticaret odaları ve TOBB kanalı ile lobi ve yasal mücadele yapılması” ve
“SITO ve SOTO kurallarının işletilmesi” (X =4,4) önerilerine ilişkin olmuştur. Bu önerileri
“TÜRSAB’ın şikâyet edilen şirketlere karşı önlem alması” (X =4,3) ve “Yerli alternatiflerin
oluşturulması” (X =3,2) çözüm önerileri takip etmektedir.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

“Seyahat Acentalarının Havayolu Biletleme Sorunları” nı yazmayı sürdürüyoruz. “Havayolları web sayfası ve GDS’ler arasındaki fiyat farkı” Rekabet Sorununa İlişkin Çözüm Önerileri ve Ortalama Değerler

Sorun 3: Havayolları web sayfası ve GDS’ler arasındaki fiyat farkı 4.5

Çözüm Önerileri:

Kanuni takibin yapılması

4.5

TÜRSAB’da ve THY’de konu ile ilgili bir takip biriminin

kurulması

4.3

“Havayolları web sayfası ve GDS’ler (Küresel Dağıtım Sistemleri) arasındaki fiyat

farkı” […]

Previous Entry