Suat Tore
World of Traveller

BIT’lendik geldik !

Şubat 22nd 2011

Rahmetli Haluk Durukal Ağabey her yıl şubat ayında Milano da gerçekleşen ve Italya pazarının en büyük fuarı olan BIT dönüşlerimizde bize sorardı “Bitlendiniz mi oğlum ?”. Bizde terör zamanlarında falan “iyi bitlenemedik”, ama daha iyi izlenimlerle döndüğümüz fuar sonraları “bu yıl bol bol kaşınacağız abi” diyerek şakasını yanıtlardık.

Read On No Comments